چرا منفی نگر هستم؟

فکر  کردن مدام به افکار منفی شما را از نظر جسمی و ذهنی تحلیل می برد. گاهی منفی نگری شما را خسته و افسرده می کند. در حالی که تفکر وسواس گونه درباره ی افکار منفی ممکن است نشانه و علایم افسردگی باشد خود افکار منفی نشانه مسئله ای کاملا متفاوت است.

از این واکنش چند استنباط به دست می آورید: 1- منفی نگری شیوه ای است که می توانید خودتان را تنبیه کنید. اگر شرایط زندگی برای شما خوب پیش می رود اما خود را سزاوار آن نمی دانید از  افکار منفی برای تنبیه خود استفاده می کنید. 2- اگر از حس شادی خود ناراحت هستید افکار منفی شما را به نقطه ای می رساند که احساس راحتی می کنید. 3- فقدان جهت گیری در زندگی و نبود شور و هیجان منجر به افکار منفی می شود. اگر در زندگی شور و هیجان یا تمرکز کافی نداشته باشد در آن هنگام چیزی ندارید که توجه خود را معطوف آن کنید افکارتان سرگردان می شود و اگر آگاهانه تلاش نکنید که مثبت نگری داشته باشید افکار شما به سوی منفی نگری گرایش می یابد. 4- ممکن است نیاز شدیدی داشته باشید که خود را از نظر روانی برای اتفاق های غیر منتظره زندگی آماده کنید احساس می کنید از نظر هیجانی آن قدر توان ندارید که اتفاق های بد را کنترل کنید. بنابراین خودتان را آماده می کنید تا در صورت بروز اتفاق های بد از شدت آسیب بکاهید. احساس می کنید با منفی نگری، نه مثبت نگری بهتر می توانید با شرایط ناخوشایند و خبرهای بد مواجه شوید همچنین دیگر مجبور نیستید با تغییر و تحول زیادی روبه رو شوید زیرا از قبل در نگرش منفی قرار دارید. به این طریق هیچ کس و هیچ چییز نمی تواند به طور غیر منتظره شما را از رفتاری که در آن راحت هستید دور کند. به همین دلیل توقع بدترین چیزها را خواهید داشت. شما نیاز شدیدی دارید که برای اتفاق های ناگهانی از نظر روانی آماده باشید بنابراین هنگامی که توقع بدترین مشکلات را داشته باشید امکان بروز هر گونه ناامیدی را  از بین می برید.

چه باید کرد؟

  1. به مثبت اندیشی عادت کنید؛ ما در جامعه ای منفی زندگی می کنکیم که در طول شبانه روز با خبرهای بد بمباران می شویم. به طور کلیب فرهنگ ما با فضای مثبت همراه نیست. هر روز انتخاب می کنیم که ذهنمان را با افکار مثبت یا منفی پر کنیم. برای این که از منفی نگری رها شوید باید به مثبت نگری عادت کنید.

منفی نگری رفتاری آموخته شده است و هر آنچه آموختنی باشد را می توان تغییر داد. افکار منفی مانند یک قطار است هر چه از ایستگاه دورتر می شود قدرت و سرعت آن نیز بیشتر خواهد شد. شما باید افکارتان را در مسیر حرکت آن متوقف کنید به موقع متوجه خواهید شد که چگونه افککار ناخواسته به راحتی می آیند و می روند. موضوع مهم  این است که باید ذهنتان را دوباره آموزش بدهید.

آموزش ذهن را با ساختن گلوله های ذهنی شروع کنید تا بتوانید به سمت افکار منفی شلیک کنید. در ذهنتان به دنبال مواردی بگردید که موجب شور و هیجان شما خواهد شد. هر لحظه ای که افکار منفی وارد می شوند یک گلوله مثبت به سوی آن شلیک کنید فکر منفی را مانند کوزه سفالی تجسم کنید که منفجر می شود. به این ترتیب به طور طبیعی افکار شاد و مثبت به ذهنتان می آیند بدون آن که حتی مجبور باشید به آن فکر کنید.

2. سطح تحمل ذهنی خود را افزایش دهید اگر به شما وعده داده شود که در ازای هر دقیقه مثبت اندیشی به طور مستمر و بدون آن که حتی یک فکر منفی به ذهنتان خطور کند یک میلیون دلار دریافت می کنید فکر می کنید چقدر می توانستید پول دریافت کنید؟ چیزی که همه ما  انسان ها می توانیم به طور کامل آن را کنترل کنیم افکارمان است. بنابراین اگر بتوانید افکارتان را کنترل کنید و به هر آنچه می خواهید فکر کنید چرا همیشه مثبت اندیش نباشید؟

ارسال شده در 23 دی 1395 توسط