چرا برای مسائلی که تحت کنترل من نیست احساس گناه می کنم؟

شما آن قدر آکنده از گناه هستید که برای آن چه انجام می دهید و برای آن چه انجام نمی دهید احساس گناه می کنید. احساسات گناه تجلی تعارض بین خود واقعی و خود آرمانی شماست. تعارض بین آن چه انجام می دهید و آن چه احساس می کنید باید انجام دهید آن چه انجام داده اید و آن چه احساس می کنید باید انجام می دادید آن چه دوست دارید انجام دهید و آن چه احساس می کنید نیاز است انجام شود.

احساس گناه خشمی است که نسبت به خودتان احساس می کنید اگر با احساس گناه مقابله نکنید احساس گناه می تواند آن چنان شما را از پای درآورد که به مرز افسردگی برسید. احساس گناه اغلب با محروم سازی یا تنبیه خود همراه است. به این طریق است که از خود انتقام می گیرید. شما احساس می کنید باید برای اشتباهات یا برای کارهای درستی که انجام نداده اید عذاب بکشید.

علت این رفتار اغلب آگاهانه نیست. بلکه با بیان عبارت هایی مانند: برای خودم وقت ندارم، واقعا ارزشش را ندارد، سعی دارید رفتارتان را منطقی جلوه دهید. در واقع شما می گویید که در حقیقت آن قدر ارزش ندارید که هیچ زمانی را صرف خودتان کنید.

اشتیاقی به رقابت با دیگران ندارید زیرا احساس گناه مانع رقابت طلبی در شما شده است. شما نمی خواهید هیچ کس را شکست دهید زیرا احساس می کنید ارزش برنده شدن ندارید و از این که موجب شوید حریفتان ببازد احساس گناه می کنید.

چه باید کرد؟

  1. اقدام کنید؛ اگر می توانید درباره ی شرایطی که احساس گناه می کنید کاری انجام دهید. اگر به خاطر این که روز تولد مادرتان را فراموش کرده اید احساس گناه می کنید به او تلفن کنید و برای او هدیه ای بفرستید. اگر درباره ی افزایش جمعیعت کره ی زمین احساس گناه می کنید به روند رشد جمعیت متعهد شوید و درباره ی آن با دوستان و اقوام صحبت کنید. اگر از این که در کودکی با خواهر کوچکتان بدرفتاری کرده اید احساس گناه می کنید همین الان از او معذرت بخواهید البته اگر درباره ی چیزی که نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید احساس گناه می کنید.
  2. آن را رها کنید و توانتان را برای تغییر شرایطی که می توانید متمرکز کنید؛ دعای آرامش را به یاد داشته باشید: خدایا، به من آرامشی عطا کن تا بتوانم آن چه را قادر به تغییر دادنش نیستم، بپذیرم و به من جرات بده تا آن چه را قادر به تغییر دادنش هستم، تغییر دهم و آگهی و تشخیص تمایز بین این دو را به من عطا بفرما. هنگامی که در مورد چیزی احساس گناه می کنید درک کنید که به آن موضوع اهمیت می دهید اما فقط به این معنا نیست که مسئولیتی در مورد آن دارید. وقتی خود را از این بار سنگین رها می کنید می توانید از قدرت خود استفاده کنید تا در زندگی تغییر و تحول به وجود آورید نه این که وزن سنگین و مرده ی احساس گناه را به دوش بکشید.

ارسال شده در 25 دی 1395 توسط