ارتباط برنامه ریزی منظم تر و زندگی شاد

شما می گویید که به ساختار و برنامه ریزی در زندگی نیاز دارید اگر به شما گفته شود چه کاری باید انجام شود و آن را با چه دستورالعملی انجام دهید می توانید هر کاری را با موفقیت به پایان برسانید. حقیقت این است که مشکل شما عدم ساختار یا برنامه نیست بلکه شما به چیزهایی که ساختار یا برنامه با خود می آورد، نیاز دارید. زمانی که کسی به شما می گوید چه کاری انجام دهید به طور حتم بعد از اتمام کار از شما تشکر و قدردانی خواهد کرد اما وقتی کاری را بر طبق برنامه ی خود انجام می دهید در آن زمان تحسین و تشویق بیرونی وجود نخواهد داشت. در واقع شما به جای تجربه  حس موفقیت شخصی از انجام کارها بیشتر خواهان تایید و تشویق بیرونی هستید.

چه باید کرد؟

  1. از کسی که قابل تحسین شماست الگوبرداری کنید شیوه ی عملکرد قهرمانان مورد علاقه خود را به در نظر بگیرید و از همان شور و اشتیاقه در انجام کارهای روزمره بهره ببرید. به این طریق هدف اصلی شما مشخص می شود و فعلایت هایتان جهت می گیرد.
  2. هدف خود را مشخص کنید معمولا وقتی می گویید به ساختاری مشخض تر نیاز دارید در واقع خواهان معنای عمیق تری هستید و به نحوی در طول مسیر این احساس که عملکردتان مهم و حائز اهمیت است از دست داده اید و بدون داشتن معنای عمیق که می تواند هدایت شده ی شما در طول مسیر باشد به طور طبیعی جهت گیری درستی نخواهد داشت. بنابراین اکنون وقت بگذارید و مهم ترین اهدافتان را مشخص کنید. چرا این اهداف برای شما مهم هستند؟ از به دست آوردن آن ها به چه جایگاهی می رسید؟ آیا دستاوردهای شما با ارزش های اصلی شما هماهنگ است؟

ارسال شده در 23 دی 1395 توسط