چرا برخی اشخاص می توانند به راحتی مرا اذیت کنند؟

«برخی اشخاص ویژگی هایی دارند که من به هیچ وجه نمی توانم آن ها را تحمل کنم. عادات و خصوصیات خاص بعضی افراد مرا کلافه و عصبانی می کند. هر زمان این آدم ها را می بینم یا مجبورم با آن ها صحبت کنم حالت دفاعی می گیرم.»هر فردی ممکن است عادات و خصوصیاتی داشته باشد که برای اطرافیان او خوشایند نباشد اما اغلب همین مسائل کوچک است که آدم ها را بیشتر عصبی می کند. اعتراض شدید نسبت به یک خصوصیت خاص معمولا به دلایل زیر بروز می کند:

به طور کلی عادات و خصوصیاتی که در دیگران آزار دهنده و ناخوشایند می بینید، معمولا همان عادات و خصوصیاتی هستند که در خود شما هست و از آن ها متنفرید. اگر فردی نامنظم باشید گرایش دارید اشخاصی را که فکر می کنید تنبیل هستند، به شدت انتقاد و قضاوت کنید. دیدن خصوصیات دیگران به این خاطر برای شما آزار دهنده است که یادآورنده  نقاط ضعف شما است. در واقع بازتابی از رفتارهای خودتان است که به شدت آزار دهنده بوده و فقط به دیگران مربوط نمی شود. به همین دلیل است که فردی خودخواه نخستین کسی است که خودخواهی دیگران را مورد اشاره قرار می دهد. احتمال دارد از عادات و خصوصیات دیگران آزرده شوید در حالی که رفتار آن ها تداعی کننده ی هیچ عادات خاصی نباشد. هر ضعفی در دیگران شما را به یاد ضعف های خودتان می اندازد. در واقع ممکن است از کسی منتفر باشید زیرا نمی توانید جنبه هایی از خود را بپذیرید. شما نمی توانید با بی کفابتی خود کنار بیایید بنابراین از هر ضعفی در دیگران ابزار انزجار می کنید. در برخی موارد خصوصیتی که در دیگران آزار دهنده می بینید ممکن است خصوصیت آن ها نباشد. در واقع شما خودتان چنین خصوصیتی را به آن ها نسبت می دهید. شما مایل نیستید یا قدرت آن را ندارید ویژگی خاصی را در خود مورد ارزیابی قرار دهید بنابراین فرافکنی می کنید و آن تصویری که از خود دارید به دیگران نسبت می دهید تا خود را از تحلیل و بررسی شخصیتی رها کنید همچنین ممکن است علت رفتارهای آزار دهنده ی دیگران ریشه در گذشته شما داشته باشد. هر کس که رفتارها و خصوصیات آزار دهنده داشته باشد احتمال دارد به طور ناخودآگاه شما را به یاد کسی از در گذشته بیندازد و شما از او منتفر می شوید زیرا همان خصوصیات و عادات آزار دهنده را برای شما تداعی می کند.

چه باید کرد؟

  1. واکنش های خود را کنترل کنید و آن ها را به عنوان فرصتی برای یادگیری به کار ببرید به یاد داشته باشید کسی که شما را خشمگین می کند بر شما غلبه می یابد چرا به دیگران اجازه می دهید اخلاق و رفتارتان را تعیین کنند؟ به جای آنکه انرژی و زمان ارزشمندتان را صرف تنفر از کسی کنید از آن ها برای رشد فردی خود بهره ببرید.

برای مثال فرض کنید فردی که به شدت خودخواه است به نحوی به شما ضربه می زند شما نیز عصبانی می شوید به خود می گویید: من به هیچ وجه مثل او خودخواه نیستم. اما حتما دلیلی دارد که به شدت عصبانی می شوید زمان هایی را در نظر بگیرید که خود شما نیز خودخواهانه رفتار می کنید سپس یک پادزهر رفتاری برای خنثی کردن رفتار خودخواهانه به کار ببرید حتی اگر به سادگی این عبارت باشد: فروتنی، یکی از ویژگی های من است. یا اگر واقعا نتوانستید ریشه ی رفتار خود را پیدا کنید شاید در گذشته با فردی خودخواه ارتباط داشته اید کسی که آن قدر نفرت انگیز رفتار می کرد که شما با خود عهد کردید هرگز مانند او نباشید و شاید به صورت افراطی عمل کرده و در جهت مخالف او حرکت می کنید به این معنا که هر کاری او می کرد شما انجام نمی دهید. به هر حال خوشحال باشید که چنین خصلت ناپسندی در دیگران وجود دارد نه در شما.

  1. خود و دیگران را با تمام ضعف ها و خطاهایتان بپذیرید هیچ فردی کامل نیست. باور کنید یا نکنید، هر کس تمام تلاش خود را برای بهتر بودن می کند. دیگران و نقایص شخصیتی و عادت های آزار دهنده ی آن ها را ببخشید. اگر مجبور شدید می توانید از اصل مقایسه استفاده کنید شخصی که از او منتفر هستید به طور حتم به بدی آتیلا فرمانروای قوم هون ها که نیست، هست؟

در همین راستا بیاموزید که خود را نیز ببخشید. اگر فکر می کنید در تمام طول این سال ها حرف دیگران را درست می دانستید در حالی که همیشه نسبت به خود به صورت انتقادی رفتار کرده اید در نگرشتان بازنگری کنید زیرا این دو نمی توانند همزمان وجود داشته باشند. اگر خود را به شدت مورد قضاوت قرار می دهید به طور حتم در مورد دیگران نیز به شدت قضاوت می کنید بنابراین سریع ترین راه بخشش و پذیرش دیگران این است که ابتدا خود را ببخشید و بپذیرید.

  1. در مورد فردی که شما را به شدت آزار می دهد یک یا چند خصلت خوب پیدا کنید این شخص هر کسی باشد حتما خصلتی دارد که بتوانید برای آن ارزش قایل شوید یا او را تحسین کنید. هر چه فردی نادان و بی شعورتر باشد بهتر می توانید انعطاف پذیری خود را تمرین کنید. فرض کنید او آن قدر یک دنده و لجباز است که اگر او را به شدت تحت فشار قرار دهید باز هم مصالحه نمی کند در آن هنگام است که می فهمید او فردی متعصب و غیر قابل انعطاف است اما اگر در پی فردی قابل اطمینان و رازدار می گرید او فردی مناسب است. در واقع اگر در حال جنگ باشیم همین فرد اسیر شود و سرنوشت کشورمان به او بستگی داشته باشد که زیر شکنجه اعتراف کند یا نکند او اعتراف نخواهد کرد. اکنون متوجه ی منظورم شدید، این طور نیست؟

دیگران را تحسین کنید به آن ها احترام بگذارید و ببینید چگونه می توانید خصلت ها یخوب آن ها را در خود پرورش دهید. شاید این خصلت ها در حد دیگران در شما رشد یابند اما حداقل می توانید از وجود چنین خصوصیاتی قدردانی کرده و سعی کنید آن ها را به روشی متعادل تر رشد و توسعه دهید.

ارسال شده در 22 دی 1395 توسط