کنترل تنفس در درمان لکنت زبان

اگر چه یک تنفس آرام و آسان به فرد لکنتی کمک می کند که راحت تر و آزادتر صحبت نماید اما توصیه نمی شود که افراد لکنتی سعی کنند به طور آگاهانه و ارادی دم و بازدم تنفس خودشان را کنترل کنند. کنترل تعمدی دستگاه تنفس ممکن است نهایتا منجر به تنفس غیر طبیعی و در نتیجه آن اختلال گویایی شود، در واقع نفس نفس زدن یا بریده نفس کشیدن موجب افزایش تنش می شود.

در حقیقت همان طوری که قبلا توصیه شد فرد لکنتی باید سعی کند خیلی آهسته و آرام صحبت کند به ویژه هنگام آغاز کلام تلاش کند که به شیوه ای راحت و بدون هرگونه فشار صحبت نموده و از یک صدا و آهنگ مستمر برخوردار باشد در نتیجه این کار به او کمک خواهد کرد که تنفس طبیعی و مطلوبی داشته باشد.

بطور خلاصه صحبت کردن نفس زیادی نمی خواهد بنابراین از آنجایی که نفس کشیدن امری است کم و بیش غیر ارادی (اتوماتیک)، پس بهتر است شخص لکنتی سعی نکنید که دستگاه تنفسی خود را تحت اراده و کنترل ارادی خود درآورد. کنترل تنفس وقتی مطلوب است که به صورت غیر ارادی فعالیت دارد، و نه آنکه تحت اراده و کنترل شما باشد.

ارسال شده در 21 دی 1395 توسط