روش رهایی از لکنت با رها کردن: pull out

با روش اصلاح بعد از وقفه زبان شما یاد گرفتید که چگونه لکنت خودتان را بعد از اینکه بروز پیدا کرد حذف کنید. اینک توصیه می شود که بعضی از وقت ها نیز از روش رها کردن لکنت در حین بروز آن استفاده نمائید. این روش در مواردی مفید است که شما احساس نیاز می کنید که خودتان را فی الحال از وقفه ای که گریبانگیر شما شده  است راحت کنید. چه احساسی به شما دست می دهد وقتی که بدون هشدار قبلی دچار لکنت می شوید؟

شاید شما با استفاده از بعضی روشهای زیرکانه سعی نمودید که از مواجه شدن با وقفه زبان اجتناب داشته باشید اما به احتمال قوی شما چشم بسته تقلا نمودید فقط سعی کردید که راه  گریزی بیابید که معمولا این قبیل تلاشها وضع را بدتر می کند و یا ممکن است به بعضی شگردهایی که احتمالا در گذشته از آنها سود جسته بودید متشبّث شدید.

اما پیشنهاد اصلی ما این است که به جای متشبث شدن به این قبیل تلاش ها بهتر است خودتان را پایبند روش های منظم و منطقی نمائید یکی از این روشها که مناسبت با روش خود درمانی دارد همین روش اصلاح در حین لکنت می باشد.

این روش بدین ترتیب عمل می کند وقتی که متوجه شدید دارید لکنت می کنید، متوقف نشده و مکث نکنید و دوباره نگوئید، در عوض، به لکنت خودتان خیلی آهسته ادامه داده و اجازه بدهید که وقفه در مسیر خودش حرکت کند ضمن آنکه شما به طور ارادی آنچه را که انجام می دهید (ادای کلمه را) را به آرامی و طمأنینه طولانی می کنید. در انجام این کار شما صدای کلمه را با تکرار خیلی آهسته آن یا با تغییر دادن تکرار کردن آن به صورت ممتد و مطول یا با آرام نمودن لرزش آن و یا با رها کردن حالت ثابت آن با اجتناب از وقفه ثابت نگه می دارید.

در انجام این کار شما متوجه خواهید شد که می توانید با تغییر دادن میزان و سرعت لکنت، طول لکنت خودتان را کنترل نمائید و سپس یاد بگیرید که به راحتی از کنار وقفه زبان بگذرید. به هر حال لکنت خودتان را کمی طول دهید تا احساس کنید که می توانید کنترل نمائید و دریابید که چه کار اشتباهی انجام می دادید. برای رفع اشکال چه تغییراتی را باید انجام دهید. بر اساس مطالعات قبلی تان شما می بایست دریافته باشید که چه باید بکنید تا با رفتار نادرست کلامی خودتان مقابله نموده و آن را خنثی نمائید.

پس از آشنایی بر نحوه انجام این کار، بتدریج بطور ارادی دیگر از طولانی کردن و تکرار نمودن کلمه فارغ شوید. با حرکت خیلی آرام و آهسته تصمیم خودتان را مبنی بر اینکه به طور جدی می خواهید حرکت غیر طبیعی عضلات گویایی تان را اصلاح نموده و یا با آنها مقابله نمائید نشان دهید.

اگر به هر دلیلی شما نمی توانید به گونه ای که اشاره شد از لکنت خود خلاصی یابید برای  اینکه احساسی از کنترل دستگاه گویایی خود داشته باشید بهتر است از شیوه اصلاح بعد از وقفه استفاده نمائید. در هر حالت شما باید بتوانید آنچه را که به طور اشتباه از شما سر زده بر اساس بررسی ها و تجزیه و تحلیل هایی که انجام داده و یاد گرفته اید اصلاح نمائید.

ارسال شده در 21 دی 1395 توسط