اصلاحات گیر و وقفه زبان

در نتیجه مطالعات و بررسی هایی که بر اساس دستورالعمل قبلی انجام دادید باید حالا دقیقا متوجه شده باشد که چه حرکات و اعمالی از شما سر می زند که بعضا عضلات گویایی تان به طور غیر طبیعی عمل می کند. بر اساس اطلاعات ارزشمندی که بدست می آورید حالا دیگر از شما انتظار می رود که در گام بعدی اقدامات لازم را در جهت تغییر یا اصلاح اشتباهات و حذف کنش های نادرست و غیر ضروری مبذول دارید. چطور این کار را انجام می دهید؟

برای پاسخ به این سوال توصیه می شود که اکنون در زمینه اصلاحات گیرها و وقفه های زبان مطرح می نمائیم که چگونه شما می توانید اشتباهاتی را که منجر به لکنت زبان می شود تغییر داده و یا اصلاح کنید. این موارد به شما کمک خواهد کرد که با وقفه زبان و ترس همراه آن مقابله نمائید.

نحوه کار کردن در هر مرحله یا مورد در فصلی جداگانه تشریح شده است اولین فصل در زمینه اصلاح وقفه زبان تحت عنوان اصلاح بعد از وقفه زبان مطرح و به تفصیل شرح داده شده است.

حقایق اساسی حاصل از نتایج مطالعات فراوان بالینی و آزمایشگاهی حاکی از این است که رفتاری که لکنت نامیده می شود فوق العاده قابل اصلاح است. برای شخصی که صحبت
می کند جدا مقدور است آنچه را که انجام می دهد و آن را لکنت می نامد تغییر دهد. «جانسون»

ارسال شده در 21 دی 1395 توسط