استفاده از آینه برای بررسی لکنت زبان

اگر برای شما صحبت کردن با تلفن خیلی دشوار است استفاده از آئینه فرصت خوبی است که شما با مشاهده خودتان به حالات و حرکات و رفتار کلامی تان به هنگام لکنت پی ببرید. پس آئینه ای در کنار تلفن قرار دهید و صورت خودتان را به هنگام مکالمه تلفنی و بروز لکنت از نزدیک مشاهده کنید.

سپس به چند نفر تلفن بزنید اگر فرد خاصی را در نظر گرفتید می توانید به اماکن عمومی مثل فروشگاهها، ترمینال ها و غیره زنگ زده و از ساعات کار و برنامه های آنها کسب اطلاع نمائید و در حین صحبت ها توجه به چگونگی لکنت زبان خود داشته باشید. آن گاه همان طوری که صحبت می کنید حرکات دهانتان رانگاه کنید و سعی کنید حرکاتی که غیر عادی و یا غیر ضرور یبه نظرتان می رسد آنها را مشخص نموده و یاداشت نمائید.

مجددا تاکید می شود که اگر شما خیلی آرام و آهسته لکنت کنید فرصت بیشتری برای بررسی و مطالعه دستگاه گویایی خودتان خواهید داشت. اگر بتوانید بعضی وقت ها که دچار لکنت می شوید مکث کنید و لحظه ای حرکت نکنید (عضلات گویایی را حرکت ندهید) حرکاتی که احتمالا غیر ضروری هستند بهتر مشاهده خواهد شد. شما این اطلاعات را قویا نیاز دارید تا دقیقا بتوانید لکنت خودتان را تقلید کنید.

وقتی که مکالمات تلفنی شما تمام شد کلمه ای را که به نظر شما خیلی مشکل می آفریند (شما را دچار لکنت می کند) انتخاب کنید. به عنوان مثال آن کلمه ممکن است اسم شما باشد. در هر حال این کلمه متضمن صداهایی است که غالبا لکنت شما همراه با تلفظ این صداهاست. همان طوری که خودتان را در آئینه مشاهده می کنید این کلمه را به زبان آورده و عمدا لکنت کنید درست همان طوری که واقعا لکنت می کنید. این کار را دوبار تکرار کنید روی صداها یا سیلاب کلمه لکنت نمائید اما  این دفعه فوق العاده آهسته لکنت کنید شاید کمی سخت باشد که آهسته لکنت کنید اما با کمی تمرین می توانید این کار را انجام دهید.

حالا برای اینکه مقایسه ای را انجام بدهید همان صدا و کلمه را به صورت صحیح (بدون لکنت) بیان کنید سعی کنید ضمن مشاهده خود در آئینه دریابید که چه اتفاقی می افتد وقتی که شما همان کلمه را بدون لکنت ادا می کنید. سیلاب کلمه را چندین مرتبه خیلی آهسته بگوئید تا کاملا متوجه شوید که چه احساسی به شما دست می دهد وقتی که دچار لکنت می شوید و زمانی که با روانی و سلاست کلمه را ادا می کنید همه چیزهایی را که به نظرتان هنگام لکنت متفاوت و یا غیر عادی و غیر ضروری می رسند یادداشت نمائید.

این کار شاید کمی به نظر پیچیده برسد اما چندان مشکل نیست چرا که شما ممکن است دریابید که نحوه لکنت شما چندان متفاوت یا متنوع نمی باشد. لذا ممکن است به این نکته برسید که الگوی لکنت زبان شما کم و بیش ثابت و یکسان است و بسیاری از افراد لکنتی همواره و در همه جا تقریبا به یک صورت لکنت کرده و همان حرکات ناموزون عضلات گویایی را تکرار می نمایند

ارسال شده در 20 دی 1395 توسط