چگونه خودمان را برای برقراری ارتباط بصری تربیت کنیم

با مطالعه این دستورالعمل متوجه خواهید شد که مسئله آن قدرها هم که فکر می کردید آسان نیست. بعضی از افراد لکنتی آن قدر کمرو و خجالتی هستند که برای ایشان به هنگام لکنت، نگاه کردن در چشمان مخاطب یا مخاطبین کار بس مشکل و طاقت فرسایی است. توصیه می شود موارد این دستورالعمل را در رابطه با خودتان با دقت و تجدیدنظر کامل بررسی فرمائید:

کارتان را با نگاه کردن به خودتان در آئینه (زمانی که تنها هستید و عمدا کمی لکنت می کنید) شروع نمائید. پس از این کار به این سوال پاسخ دهید که آیا در تمام مدت به چشمان خودتان نگاه کردید و یا اینکه ناخودآگاه نگاهتان را کج کردید؟ این کار را مجددا تمرین نمائید و مطمئن شوید که در طول صحبت و لکنت در همه لحظه ها صرفا به چشمان خودتان نگاه می کنید. این کار خیلی مشکل خواهد بود. مجددا این کار را وقتی که لکنت شدیدی از خود نشان می دهید انجام دهید. اگر متوجه شدید که ازقبل یا حین لکنت نگاهتان را بر می گردانید این تمرین را آنقدر ادامه دهید تا اطمینان کامل حاصل نمائید که در هر وضعیت ارتباط بصری تان را با خودتان حفظ می کنید.

سپس در مرحله بعد به چند نفر از دوستان تلفن بزنید و در حین مکالمه تلفنی، خودتان را در آئینه مشاهده نمائید، به ویژه زمانیکه دچار لکنت جدی می شوید. آنقدر خودتان را در آئینه مشاهده کنید تا مطمئن شوید که شما مستمرا به چشمان خودتان نگاه کرده و حداقل بیش از 5 مرتبه که دچار لکنت جدی می شوید ارتباط بصری تان را حفظ می نمائید. همان طوری که یک فرد لکنتی گفت این کار آسان نیست اما اجرای کامل این دستورالعمل یکی از مهمترین و ضروری ترین مراحل درمان لکنت است.

همان طوری که شما به کار خودتان اطمینان حاصل می کنید ادامه اجرای این دستورالعمل برایتان آسان تر می شود و وقتی که در میان جمعی دوستانه صحبت می کنید می توانید بدون احساس فشار چندانی ارتباط بصریتان را حفظ نمائید.

همان طوری که قبلا ذکر شد این دان معنا نیست که شما نگاهتان را ثابت نگه داشته و به چشمان مخاطبین خود خیره شوید، بحث این است که خیلی طبیعی و عادی ارتباط بصری داشته باشید حتی اگر بعضی از ایشان به این طرف و آن طرف نگاه کردند شما ارتباط بصری تان را حفظ کنید.

سعی کنید حداقل یک، دو یا سه نفر را انتخاب کنید که در موقعیت های مختلف هنگام صحبت با ایشان و در حین لکنت ارتباط بصری تان را کاملا حفظ کرده اید. سپس این تعداد را حداقل به ده نفر و یا ده موقعیت مختلف برسانید. بعنوان داشتن شاهدی دال بر اینکه شما این دستورالعمل را به خوبی رعایت نموده اید، توصیه شه است که شما  اسامی و رنگ چشم حداقل ده نفری را که با ایشان صحبت کردید و دچار لکنت شدید را بنویسید و یا حداقل ده کلمه ای را که در آن کلمات دچار لکنت شدید و ارتباط بصری تان را کماکان حفظ کردید بنویسید.

خلاقیت و قوه ابتکار خودتان را بکار گیرید و روشها و شیوه های دیگری را در رابطه با این دستورالعمل تعبیه و تدبیر نمائید. با عتماد به نفس قوی، توانایی خودتان را در حفظ ارتباط بصری خیلی طبیعی و عادی در همه شرایط و موقعیت ها نشان دهید حتما با این سعی و کوشش احساس خوشایندی به شما دست خواهد داد. اجرای کامل این دستورالعمل به شما احساس رضایت بخشی را خواهد داد و شما را یک مصاحب و هم صحبت موفقی خواهد ساخت.

 

ارسال شده در 20 دی 1395 توسط