چگونه در جهت حذف طفره رفتن ها در لکنت زبان کار کنید

این مرحله از کار درمانی به تلاش فوق العاده و متمرکز شما نیاز دارد شاید خیلی آسان نباشد و شما نیازمند به کمک باشید. توصیه شده است که شما بخوانید، مطالعه و بررسی نمائید و تکالیف داده شده را در قسمت بعد دقیقا بکار بندید.

چگونه در جهت حذف طفره رفتن ها کار کنید:

پیروی از این دستورالعمل و تمرین در جهت حذف طفره رفتن ممکن است کاری بسیار دشوار به نظر برسد اما بسیاری از صاحب نظران را عقیده بر این است که پیدا کردن نگرش عدم طفره رفتن در محاوره، کمک موثری به شخص لکنتی خواهد نمود. در واقع این امر موثرتر از بسیاری از روشهای درمانی خواهد بود. بنابراین بیائید تلاش کنیم که تمامی عادات نامطلوبی که برای پنهان نگاهداشتن یا کاهش لکنت شما پیدا کرده اید، از قبیل طفره رفتن و شیوه های جا انداختن کلمات و سر دواندن و غیره از خود کاملا دور کنیم.

اولین گام در اجرای این برنامه این است که شما بررسی کنید و مشخص نمائید که چگونه و در چه شرایطی و به چه میزان از روش طفره رفتن استفاده می کنید آنگاه شما خواهید دانست که چه تغییراتی می بایست در رفتار شما حادث شود. برنامه خودتان را از اول صبح شروع کنید و مشاهده و دقت نمائید که کی و چگونه از طرفند طفره رفتن در صحبت های خود استفاده می کنید.

مراقب افکار و رفتار کنش های خودتان باشید و در طول روز نکات لازم را در دفترچه یادداشت روزانه تان ثبت نمائید و مشخص نمائید که در رابطه با سخن گفتن چه کردید و چرا کردید. مشخص نمائید که در طول روز در رابطه با مشکل طفره رفتن چه عمل یا عکس العملی از شما سر زد و علت آن چه بود. احتمالا پس از چند روز شما از میزان طفره رفتن و تعویق انداختن و جانشین سازی های خود متعجب خواهید شد.

پس از جمع آوری اطلاعات لازم طی چندین روز شروع کنید به اصلاح رفتارهای نامطلوب و زائدی که در شرایط مختلف از شما سر می زد. ممکن است کمی مشکل باشد که همزمان نسبت به اصلاح همه رفتارهای گریزانه (طفره رفتن، جانشین ساختن و به تعویق انداختن) بپردازید لذا شاید برنامه تدریجی اصلاح رفتار بهتر باشد هر چند که این کار به انتخاب و قضاوت خودتان بستگی دارد.

به هر جهت یکی از عادات طفره رفتن را که به نظر شما بسیار نامطلوب است را انتخاب نموده و روی آن کار کنید تلاش خودتان را متمرکز کنید که عادت خاص را کاملا از خود دور کنید و سعی کنید تا آنجایی که مقدور است به طور منظم و مرتب این کار را انجام دهید ضروری است که مدتی رفتار خودتان را زیر نظر داشته باشید و مطمئن شوید که فرصت اصلاح را از دست نداده اید. موفقیت ها و ناکامی های خود را مرتب یادداشت نمائید. این تغییرات به طور ناگهانی رخ نمی دهد لذا به دلیل مشکلاتی که با آن مواجه می شوید مایوس نشده و امید خود را از دست ندهید. با علاقه و جدیت هر چه بیشتر برنامه خودتان را اجرا کنید.

بعنوان مثال تصمیم بگیرید که هیچ وقت در صحبت کردن از کلمات جانشین استفاده نکنید. برای انجام این کار شما می بایست دقیقا مراقب خودتان باشید. برای اینکه ممکن است شما این کارها را به کرّات انجام دهید. یکی از راههای مقابله با حالت جانشین سازی این است که شما کلماتی را که احتمال می دهید با بکار بردن آنها دچار لکنت شوید عملا و به تناوب به زبان بیاورید. بعبارت دیگر بگوئید آنچه را که در نظر دارید بگوئید ولو اینکه دچار لکنت شوید هم چنان با جدیت تمام کارتان را ادامه دهید.

تذکر این نکته نیز لازم است که صحیح نیست وقتی کسی شما را مخاطب قرار می دهد وانمود کنید که نمی شنوید از این کار هرگز بهره ای عاید شما نمی شود و درست نیست در برابر صحبت دیگران ساکت مانده وانمود کنید که درباره جواب فکر می کنید و اصلا صحیح نیست که وقتی که چیزی را می دانید بگوئید که من نمی دونم همچنین نباید از شرایط ومقوعیت صحبت کردن شانه خالی کرد و یا اینکه نسبت به مسئولیت های اجتماعی بی تفاوت ماند یا سعی و کوشش خود را در صحبت کردن از دست بدهید و یا اینکه صحنه مواجه شدن با مشکل را ترک نمائید.

یکی از روشهای مقابله با طفره رفن این است که تا آنجایی که مقدور است در موقعیت هایی که معمولا از صحبت کردن در آن شرایط هراس داشتید صحبت نمائید. در صورت امکان هر روز موقعیت نگران کننده ای را انتخاب نموده و وارد آن شوید و صحبت نمائید با اعتماد به نفس قوی مطمئن باشید که عقب نشینی نکرده و در آن شرایط جا خالی ننمائید و استوار و مصمم بدون طفره رفتن به پیش بروید. پس از آن شرحی از تجربه خودتان را از این موقعیت ها بنویسید.

البته این بدان معنا نیست که شما ابتدا به ساکن به دلخواه داوطلب شوید که در سالنی برای شنوندگان زیادی سخنرانی نمائید بلکه با این کار یعنی وارد شدن به موقعیت های مختلف و بدون طفره و سنجیده سخن گفتن احساس خوشایند و رضایت بخشی به شما دست خواهد داد.

به موازات پیشرفتی که حاصل می شود توصیه می شود که موقعیت هایی را که به نظرتان نگران کننده می آید نیز تجربه نمائید. شما لازم است تا آنجایی که برایتان مقدور است صحبت نمائید. دیر یا زود شما ناگزیر خواهید بود که طفره رفتن را کنار بگذارید حالا وقت مناسبی است که با عزمی راسخ آماده مقابله با طفره رفتن ها باشید.

در واقع با صحبت کردن در موقعیت های باصطلاح نگران کننده و بکار بستن کلمات به ظاهر موهوم و ترس آور، احساس خوبی از پیشرفت و اصلاح خواهید داشت. هر چقدر کمتر طفره روید، اعتماد به نفس شما بعنوان فردی ارزشمند و قابل احترام بیشتر خواهد شد. در بده و بستان زندگی روزمره یادتان باشد که عقب نشینی نکنید بلکه صحبت کنید.

ارسال شده در 20 دی 1395 توسط