مهمترین عوامل تعیین کننده در پیشرفت درمان لکنت

شما برای حُسن انجام تکالیف و طی مراحلی که برای درمان لکنت توصیه شده است به فرصت های متنوعی برای تمرینات مختلف گویایی نیازمندید. البته این بدان معنا نیست که شما در همه وقت متکلم الوحده باشید بلکه مراد این است که حال که برنامه اصلاح گویایی خود را آغاز نموده اید بیش از گذشته صحبت نموده و در شرایط و موقعیت هایی که قبلا ممکن بود به طور نسبتا طولانی سکوت نمائید اینک به خود جرات داده و حرف بزنید. هر وقت که دلتان می خواهد صحبت کنید.

این ها دستورالعمل ها و راهنمایی هایی هستند که برای کنترل رفتار لکنتی شما توصیه شده اند. این دستورالعمل ها حاوی تمریناتی هستند که با انجام آنها شما قادر می شوید اختلال گویایی خود را کنترل و اصلاح نمائید. در رابطه با این دستورالعمل ها بعدا در فصل های بعدی این کتاب شرح و تفصیل بیشتری برای حسن اجرای آنها داده خواهد شد. لذا قویا توصیه می شود که شما هر فصلی را که مربوط به یک دستورالعمل می باشد دقیقا مطالعه نموده و سعی کنید از نتایج سودمند و ثمربخش آن بهره مند شوید.

کار کردن روی مسئله لکنت زبان یک امر خاصی است که شما بارها سعی نموده اید که بر آن غلبه نمائید. در واقع تلاش شما بر غلبه بر لکنت زبان از آن جهت است که شما می توانید رفتار لکنتی خودتان را تغییر دهید. لکنت چیزی است ه شما انجام می دهید و نه چیزی که برای شما اتفاق می افتد.

به موازات تغییر و اصلاحی که شما در رفتار گویایی خود بوجود می آورید متوجه خواهید شد که واکنش های هیجانی شما نیز تغییر می یابد و وقتی که عکس العمل های هیجانی شما تغییر می یابد تغییر و اصلاح رفتار گویایی شما راحت تر خواهد شد. اگر شما بتوانید بر اساس این دستورالعمل ها تکلم خود را کنترل نمائید شما دیگر احساسی بنام مشکل لکنت زبان نخواهید داشت.

در هر حال اجازه بدهید که با این مشکل برخورد جدی داشته باشیم. چگونه یک فرد لکنتی در جهت تحقق این هدفها پیشرفت می کند؟ سعی کنید در اجرای این برنامه احساس راحتی داشته باشید اما به گونه ای منظم و مصصم. شما کارتان را به طور منظم و مشخص و در هر زمان فقط با یک دستورالعمل شروع کنید.

برای شروع کار شما می توانید برنامه کار خودتان را با دستورالعملی که به نظرتان ساده می آید شروع کنید و به تدریج به دستورالعمل های نسبتا مشکل تری بپردازید و یا اینکه ممکن است برنامه کارتان را با مشکل ترین دستورالعمل شروع نمائید اما در هر حالت کارتان را به تدریج آغاز کنید. انتخاب با شماست.

همچنین توصیه شده است که شما یک گزارش روزانه از پیشرفت های خود تهیه نمائید. در روز اول حداقل یک نمونه از برنامه ای را که به طور کامل در انجام آن موفق شده اید یادداشت نمائید. سپس این کار را در دو ستون و بعد از آن در سه ستون درج نموده و همین طور ادامه دهید. آن گاه به همین صورت شما به موازات انجام تمرینات داده شده اطلاعات و نتایج حاصله را یادداشت نموده و موفقیت های خودتان را در انجام کامل برنامه ها بنویسید.

در تعیین اهداف برنامه ای کارتان، حتی الامکان یک سری از برنامه هایی که فکر می کنید بطور کامل آنها را انجام خواهید داد و همچنین حداکثر برنامه هایی را که ممکن است انگیزه انجام آن را داشته باشید مشخص نمائید. بعنوان مثال برای پیروی از دستورالعملی که از شما می خواهد شمرده و آهسته صحبت کنید تدابیر زیر را اتخاذ نمائید.

برای نیل به حداقل هدف مورد نظر با خود اندیشه کنید که:

«من حداقل برای 5 دقیقه وقتی که می خواهم برای خودم مطالعه نمایم، آهسته و شمرده خواهم خواند». و برای تحقق بالاترین هدف چنین در نظر خواهید گرفت «من حتی به هنگام مکالمه تلفنی نیز آهسته و شمرده صحبت خواهم کرد ولو اینکه دچار لکنت بشوم».

هر روز پیشرفت کارتان را صادقانه یادداشت نمائید و سعی کنید تمامی دستورالعمل ها را دقیقا رعایت نموده و بتدریج و روز به روز تلاش خودتان را افزایش داده و آن را ثبت نمائید.

بدیهی است اگر یک روش تشویق کننده ای برای خودتان در نظر بگیرید، موثر واقع می شود. مثلا کاری مورد علاقه خودتان را در نظر بگیرید نظیر کتاب خواندن، تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، خوردن غذا یا نوشیدن چای و قهوه و غیره و با خودتان پیمان ببندید که صبر خواهید کرد تا پس از اینکه به برنامه و یا هدف خاص و موردنظر تحقق بخشیدید به مسئله مورد علاقه خود بپردازید. همچنین شما ممکن است مایل باشید که پس از انجام برنامه های درمانی انجام شده چیزی را که بدان واقعا نیاز دارید بخواهید و یا بخرید.

شاید به نظر خیلی مشکل برسد که شما قادر شوید مطابق دستورالعمل ها جلو بروید چرا که شما در صدد تغییر عاداتی هستید که سالاها با خود داشته اید. اگر شما بعضی وقت ها که تلاش می کنید مطابق برنامه ای کار کنید اما بعضا موفق نمی شوید مایوس و ناامید نشوید. خیلی از افراد لکنتی در جریان درمان با مشکلات گوناگونی مواجه شده و بر آنها غلبه نموده اند. کمی صبر و تامل داشته باشید و عجله نکنید. حتی اگر شما بتوانید فقط یاد بگیرید که راحت و آزاد لکنت کنید و در نتیجه آن شدت و تنش رفتار تقلاگرانه خودتان را کاهش دهید، در واقع شما پیشرفت قابل ملاحظه ای را در جهت نیل به هدف نهایی خود داشته اید.

به عنوان یک گفتار درمانگر که سالها با افراد لکنتی بزرگسال کار کرده ام من به این نتیجه رسیدم که مهمترین عوامل تعیین کننده در پیشرفت و توفقی فرد در امر درمان بدین شرح بوده است:

1- فرد لکنتی هدفی دارد و آن نیل به گویش بهتر است.

2- او مصمم است که به طور مستمر و پایدار و مقاوم به هدف خود جامه عمل بپوشاند. پس امیدوار و مصمم باشید. «گرگوری Gregory»

ارسال شده در 19 دی 1395 توسط