کنترل اختلال گویایی برای درمان لکنت زبان

سعی کنید با صدای خیلی رسا و موزون و بدون اینکه تلفظ غیر طبیعی یا مصنوعی داشته باشید صحبت نمائید.همواره سعی کنید از صحبت کردن با صدای یکنواخت اجتناب نمائید تلاش نمائید که حتی المقدور شدت صوت و تُن صدای خودتان را در حین صحبت کردن تغییر دهید. به شیوه ای رسا و موزون و بدون تلفظ غیر طبیعی حرف بزنید. صحبت کردن به صورت طبیعی توام با ایجاد تغییر و تنوع در آهنگ صدا و ارتعاشات صوتی، صحبت شما را به گونه ای خوشایند و آرام بخش جلوه می دهد.

 

به هنگام صحبت کردن به گویش های روان و سلیسی هم که دارید توجه نمائید.

فقط متوجه لکنت زبان خود نباشید سعی کنید به صحبت های خود زمانی که روان و سلیس حرف می زنید نیز گوش کنید. ضروری است که شما تجارب خوشایند و کاملا موفق خودتان را در صحبت کردن های روان و طبیعی بازشناخته و به خاطر بسپارید. سعی کنید به طور ذهنی موقعیت های موفقی را که از صحبت های روان و سلیس به خاطر دارید تکرار نمائید چنین احساس سلاست کلام موجب تقویت اعتماد به نفس شما خواهد شد. به طور مرتب تجارب و توانایی های موفق خودتان را از صحبت کردن های سلیس و روان به خاطر آورید. برای اینکه احساس خوشایند و لذت بخشی به شما دست دهد اوقاتی از شبانه روز را که تنها و راحت هستید صرف مطالعه و صحبت نمودن با خودتان بکنید. گاهی نیز کتاب خواندن و حرف زدن با خودتان را در مقابل آئینه انجام دهید. وقتی که مشغول چنین کاری هستید متوجه باشید که برای شما کاملا مقدور و میسور است که به راحتی و روانی و بدون کوشش فوق العاده و هرگونه مشکل بطور طبیعی صحبت نمائید.

ارسال شده در 19 دی 1395 توسط