یک روش درمان تجربی برای لکنت زبان

این مرحله مخصوصا برای آن دسته از افراد لکنتی طراحی شده است که احساس می کنند نیازمند آسودگی های روانی موثرتری ولو اینکه موقت باشد می باشند. به هر حال توصیه شده است که هر فرد لکنتی بهتر است این شیوه تجربی را نیز آزمایش نماید چرا که این روش نیز می تواند به شخص کمک کند تا با سلاست و روانی بیشتری صحبت نماید. این خود مستلزم یک آرامش روانی و صحبت به شیوه های آرام و طولانی خواهد بود.

این شیوه ممکن است پاسخ مطلوبی به مشکل شما نباشد اما این روش در حال حاضر در کلینیک های گفتار درمانی بعضی از دانشکده ها و دانشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد. این روش گاهی وقتها شیوه ای از سخن گفتن را تداعی می نماید که در آن شخص انعکاس یا بازگشت صدای خود را می شنود این شیوه برای نشان دادن و تقویت سلامت کلام افراد لکنتی تعبیه شده است. اما باید متذکر شد که چنین اظهار شده است که این روش نمی تواند کمک موثری به شخص لکنتی بنماید اما می تواند برای شخص آرامش و راحتی فوری تری را فراهم آورد هر چند که شما می توانید از تجربه این روش صرف نظر کنید اما ما توصیه می کنیم که این روش سخن گفتن را هم بیازمائید.

موارد ویژه:

همان طوری که می دانید کلمات از صداها تشکیل شده اند در این روش از شما خواسته می شود که بیان صداهای کلمات را خیلی راحت و روان شروع نمائید. به عبارت دیگر از طریق صداهای آغازین ادای کلمات را بسیار نرم و خیلی آرام شروع کنید. این تغییر تدریجی صداها به وسیله صداهای آغازگر کلماتتان، زمانی اندک به اندازه یک ثانیه یا بیشتر طول خواهد کشید.

سپس تمام صداها را طولانی و کشیده ادا کنید و در حین بیان آنها  از تداوم آواسازی استفاده کنید. این امر به معنای طولانی و کشیده ادا کردن همه صداهای همخوان و واکه و تغییر تدریجی صدا از طریق انتقال آهسته از یک صدا به صدای بعدی می باشد.

انجام این امر را با ارتعاش تارهای صوتی تان بطور بم یکنواخت و بسیار آهسته شروع نمائید در همان حال بیان کلمات را با تماس های جزیی ملایم با این نحو آغاز روان شروع کنید. این حالت کشیده صحبت کردن منجر به تداوم در صدا و جریان هوا، بدون وجود قطع صدا و یا هیچ تکراری می گردد. برای تکرار، تمام صداها را طولانی و کشیده ادا کنید و کلیه انتقال های بین صداها را با تماسی جزیی و ملایم بر همخوان ها بکشید.

طولانی و کشیده ادا کردن صداهای واکه آسان است. اما شما برای طولانی ادا کردن بسیاری از صداهای همخوان نیاز به تمرین دارید. وقت به تنهایی تمرین می کنید زمانی را برای این امر که چگونه می توانید صدای همخوان را افزایش دهید، صرف کنید. برخی از آنها مثل b, t, d و p افنجاری هستند اما می توانند به سهولت و به آهستگی با تماس های جزئی و شلِ زبان و دهان ادا شوند.

این حالت کشیده، آهسته و نرم صحبت کردن بایستی هم در مورد کلماتی که فرد لکنتی از آن می ترسد و هم کلماتی که از آنها ترسی ندارد مورد استفاده قرار گیرد. صداهای کلماتتان را به یکدیگر متصل نمائید شروع هر کلمه را به دنباله کلمه قبلی متصل کنید. صحبت کردن با این میزان نرم و روان و آهسته شامل فقط 30 کلمه در هر دقیقه، قدری شما را گیج خواهد کرد اما لازم است که دریابید این روش چه فایده ای می تواند برایتان داشته باشد. از این روش استفاده کنید اما فقط بعد از اینکه زمان قابل ملاحظه ای را صرف تمرین این روش به تنهایی نمودید آن را در محاوره با دیگران بکار برید.

صحبت کردن به این نحو با آغازی نرم و روان اغلب لکنتی ها حتی افرادی با لکنت شدید را به برقراری ارتباطی بدون مشکل قادر خواهد ساخت. برای تکرار آن توصیه می شود که از طریق کشیده صحبت کردن فقط هنگامی استفاده کنید که زمان قابل ملاحظه ای صرف انجام تمرینات کرده باشید.

ممکن است در صحبت کردن به این شیوه دچار تردید شوید زیرا احساس می کنید که مردم از اینکه چرا چنین کاری می کنید تعجب می کنند. به آنها این حقیقت را بگوئید که دارید روی لکنت تان کار می کنید. چیزی نیست که از آن خجالت بکشید. قطعا افرادی که در اطرافتان هستند از کمک کردن خوشحال خواهند شد. پس از اینکه از این نحو صحبت کردن برای مدتی استفاده نمودید در صورتی که هیچ مشکلی پیش نیامد می توانید تدریجا میزان کلماتی را که می گوئید افزایش دهید اگر اشکالی پیش آمد بایستی آهسته تر صحبت کنید.

حتی اگر احساس می کنید که این شیوه از صحبت کردن با جریان آهسته و شروع نرم ممکن نیست که مشکل شما را حل کند این فرصت را بدهید که ببینید این روش برای شما چه فایده ای را می ت واند داشته باشد. این روش روشی متداول است که می توانید بنحو قابل ملاحظه ای تسکین دهنده بوده و شما را به سهل و راحت صحبت کردن قادر سازد.

در هر صورت این روش به شما و دیگران نشان خواهد داد که شما لکنت تان را بعنوان مشکلی که سعی در غ لبه بر آن را دارید، پذیرفته اید. این بازخوردی است که مورد احترام مردم نیز هست. حالا شروع کنید.

وجدانا برای مدتی حداقل یک هفته و یا بیشتر بر اساس برنامه ای که بدان اشاره شد کار کنید. سپس در می یابید که این روش چه فایده ای در زمینه درمان می تواند داشته باشد.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط