بهره گیری از کمک های دیگران برای درمان لکنت زبان

بسیار جای خرسندی خواهد بود اگر شما بتوانید از وجود یک گفتار درمانگر مجرب و کارآزموده در زمینه لکنت کمک خوبی دریافت نمائید. در هر حال این برنامه خود درمانگری در لکنت با این فرض طراحی گردیده که به دلایلی شما نتوانسته اید از کمک ها و مشاوره های تخصصی بهره مند شوید. البته حتی اگر شما از این قبیل برنامه های تخصصی بهره ای گرفته باشید میزان موفقیت شما در هر کدام از برنامه های اصلاح گفتار نیز بیش از هر چیز دیگر بستگی به وجود شما خواهد داشت.

این بدان معنی نیست که شما در زمینه جلب کمک دیگران مایوس شوید زیرا که شما نیاز دارید با مردم صحبت نمائید و خوب صحبت کردن را تمرین کنید اگر شما با یکی از اعضای خانواده و یا دوستان نزدیک رابطه صمیمی و قابل اعتمادی داشته باشید بنحوی که شما ایشان را فردی کاملا مورد وثوق و قابل اعتمادی داشته باشید به نحوی که شما ایشان را فردی کاملا مورد وثوق و محرم بدانید قدر مسلم وجود چنین شخصی از جهات مختلف می تواند منشا خدمات ارزشمندی برای شما باشد.

بعنوان یک مشاهده گر چنین دوستی قادر خواهد بود چیزهایی را که شما احتمالا متوجه آنها نبوده اید را ببیند و بشنود. همچنین چنین دوستی احتمالا قادر خواهد بود زمانی که شما سعی می کنید چگونگی لکنت خود را بررسی کنید به شما کمک کند تا نسبت به حالات و رفتار خود زمانی که دچار لکنت می شوید آگاهی بیشتری پیدا نمائید.

همچنین چنین دوست خوبی می تواند شما را در انجام تکالیف و تکمیل تلاش هایتان همراهی نماید. او با حمایت و پشتیبانی معنوی شما را ترغیب و تشویق می نماید که صبورانه به تلاش های خود تا نیل به هدف والایتان ا دامه دهید. شما به همه تشویق هایی که می توانید داشته باشید نیاز دارید.

(بعضی وقت ها دوستانی با قصد و نیت خوب توصیه ای نامربوط و ناروا را درباره آنچه که از شما شنیده و یا درباره لکنت شما فکر کرده اند مطرح می نمایند. اگر چه چنین توصیه هایی ممکن است نامعقول باشد به خاطر حفظ دوستی، نظرات ایشان را با سپاس فقط بشنوید هر چند که نظرات ایشان بر فهم ناقص و نادرست از ماهیت لکنت شما مبتنی بوده باشد).

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط