ترس های ناشی از لکنت

لکنت یک مسئله ساده وقفه زبان نیست، لکنت یک اختلال پیچیده روانی- حرکتی است که دارای ابعاد فیزیولوژیکی و روانی است. برای روشن کردن این مسئله شاید بتوانیم بگوییم که لکنت در یک عبارت کلی چیزی است که فرد لکنتی تلاش می کند لکنت نکند بعبارت دیگر یک شگرد و بازی بچگانه باور نکردنی است که شما با خودتان بازی می کنید.

آنچه که اتفاق می افتد بدین صورت است وقتی که شما جدا می خواهید و تقلا می کنید که لکنت خودتان را متوقف کنید در واقع شما تلاش می کنید که یک صحبت بی زحمت و راحت را با زور بر خود تحمیل کنید و هر قدر شما بیشتر بخودتان فشار بیاورید تنش شما بیشتر شده و بالطع برای صحبت کردن با زحمت بیشتری مواجه خواهید شد. متاسفانه مکانیسم صحبت کردن از یک تعادل خیلی ظریفی برخوردار است بگونه ای که وقتی شما سعی می کنید لکنت خودتان را متوقف نمایید بطور ناخواسته آن را بدتر می کنید.

از آنجایی که مطرح شدن بعنوان یک لکنتی برای خیلی ها سخت است لذا نفس لکنت کردن از نظر احساسی و عاطفی روی فرد تاثیر می گذارد. شما ممکن است فکر کنید که بد و یا خجالت آور است که آدم لکنت داشته باشد در حالی که در واقع چنین نیست به هر حال در نتیجه چنین تصوراتی ممکن است نسبت به مشکل گویایی خودتان شدیدا حساس شوید.

البته این حقیقت دارد که وقتی انسان تجربه ناخوشایندی از محدودیت زبان و ناتوانی در اظهار و بیان آنچه که می خواهد بگوید داشته باشد ممکن است واقعا دچار یاس و دلسردی شود. در نتیجه تحت بعضی از شرایط و موقعیت ها، فرد لکنتی ممکن است دچار دست پاچگی و شرمساری بشود چرا که از احساسات عجز و ناتوانی، خجالت، حقارت، افسردگی و بعی وقت ها از خودبیزاری رنج می برد.

احساسات بعضی از افراد ممکن است آنقدر باشد که سبب ترس و اضطراب فراوان شده و بر نگرش و بازخورد ایشان نسبت به دیگران و بطور کلی بر زندگی ایشان تاثیر منفی بگذارد. لکنت می تواند شخصیت فرد را تغییر دهد اما اگر شما نسبت به لکنت خود حساسیت نداشته باشید و یاد بگیرید زمانی که دچار لکنت می شوید و یا فکر می کنید که دچار لکنت خواهید شد هراسان و وحشت زده نشوید پیشرفت شما در جهت اصلاح بسیار سریع خواهد بود.

ترس های ناشی از لکنت می تواند از بعضی کلمات یا صداها از بعضی اشخاص، برخی شرایط و موقعیت ها، از تلفن و یا از گفتن نام و غیره باشد. اگر ترس شما بسیار اندک باشد شما اضطراب و تنش کمتری خواهید داشت و به احتمال قوی با مشکل چندانی در سخن گفتن مواجه نخواهید شد. اما اگر ترس زیاد وجود شما را فرا گیرد باعث ایجاد تنش فراوان شده و بالطع لکنت شما بیشتر و شدیدتر خواهد شد. بعضی اوقات ترس از لکنت آن چنان قوی است که شما را دیوانه وار عصبانی کرده و تقریبا هر گونه قدرت اندیشه و انجام عملی را از شما سلب می نماید.

وجود چنین ترس یا اضطرابی ممکن است مانع ورود شما به بعضی از محل ها و موقعیت های مورد نظر و کسب تجارب لازم گردد در حالی که در شرایط عادی احتمالا علاقمند به شرکت در آنها می بودید. این خود سبب خجالت زدگی بیشتر و دست پاچگی شما شده و هر قدر شما بیشتر دچار یاس و درماندگی شوید لکنت شما بیشتر خواهد شد. بنابراین بطور معمول لکنت شما متناسب با میزان اضطراب و ترسی که دارید خواهد بود.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط