آیا علت لکنت زبان در درمان آن تاثیر دارد؟

علت لکنت هر چه که باشد بسیار بعید است که همان عامل اصلی یا اولیه لکنت کماکان بر روی شما اثر می گذارد و یا اینکه آن را می توان بعد از سالها تاخیر اصلاح نمود. بنابراین ما اعتقاد نداریم که علت اصلی لکنت شما تاثیری بر روند درمان شما در اجرای این برنامه داشته باشد.

شما می بایست نگران این مسئله باشید که در حال حاضر چه اعمال و رفتاری از شما سر می زند که لکنت تان را نگه داشته و همیشگی می نمایاند.

هیچ دلیلی وجود ندارد که شما باقی عمرتان را ناعلاجانه با لکنت بگذارید و زندگی را برای خود رقت انگیز نمائید. دیگران بر چنین شرایطی غالب شده اند و شما نیز می توانید.

عوامل موثر در درمان:

قبل از تشریح مراحل خاصی که می بایست در جریان درمان لکنت بدان توجه نمائید بهتر است بعضی از عوامل مربوط و موثر در درمان لکنت را مورد بحث قرار دهیم. این کار به این علت است که این عوامل تاثیر زیادی بر جریان درمان داشته و می تواند نگرش و بازخورد شما را نسبت به امر خوددرمانی و چگونگی شروع این کار و اینکه اصلا چنین شیوه ای مفید است یا خیر متاثر نماید.

این عوامل شامل اطلاعات کلی پیرامون موضوعات مختلفی است که می تواند تاثیر اساسی در پیشرفت درمان داشته باشد. در این رابطه می توان از احساسات، هیجان ها، تنش ها، آشفتگی ها و کمک های دیگران و انگیزه های فرد درمان جو نام برد. ما در ابتدا بحث خود را پیرامون تاثیر فوق العاده ای که احساسات و هیجان ها می توانند همواره بر میزان و شدت اختلال گویایی و لکنت شما بگذارند آغاز می کنیم.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط