افراد مبتلا به لکنت زبان چه کارهایی باید انجام دهند؟

شما می توانید یاد بگیرید که به راحتی صحبت کنید، بدون اینکه برای حرف زدن تقلا کنید. البته یک راه سریع و آسان برای حل مشکل وجود ندارد اما شیوه صحیح خود درمانی
می تواند کاملا موثر واقع گردد.

احتمالا از تجارب گذشته خود آموخته اید که نسبت به هر طرح و توصیه ای که مدعی است مشکل لکنت شما را برطرف کند با نظر تردید بنگرید شما ممکن است تاکنون نظرات درمانی متنوعی را تجربه کرده باشید و به لحاظ نتیجه نگرفتن، ناامید و سرخورده شده باشید. این کتاب شرحی است بر آنچه که شما می توانید و آنچه که بهتر است انجام بدهید تا بر مشکل خود غلبه نمائید. برنامه ای که مبتنی است بر شیوه ها و روشهایی که به طور موفقیت آمیزی در بسیاری از دانشگاهها و کلینیک های گفتار درمانی مورد استفاده قرار گرفته است. این شیوه درمانی نشان داده است که موثر واقع می گردد. اگر راه آسان تر و بهتری برای کنترل لکنت وجود داشت ما مطمئنا آن را توصیه می نمودیم. ما با دو فرض شروع می کنیم. اول آنکه هیچگونه ضایعه یا نقص فیزیکی در دستگاه گویای شما وجود ندارد. اگر زمانیکه تنها هستید و یا وقتی که بدون اینکه کسی صدای شما را بشنود و یا شما را مشاهده کند براحتی و بدون لکنت صحبت می کنید این یک فرض خوبی خواهد بود در اینکه لکنت شما به علت نقص فیزیولوژیک نمی باشد. در واقع همه افراد لکنتی دوره هایی از سلامت کلامی را دارند.

فرض بعدی این است که شما ممکن است در مقامی نباشید که از خدمات گفتار درمانگران که به منظور کمک به حل مشکل لکنت شما تربیت شده اند بهره گیرید در نتیجه شما نیاز دارید که خود درمانگر لکنت خویشتن باشید. حتی با راهنمایی موجهی، اولیاء امور و دست اندرکاران هم عقیده خواهند بود در اینکه لکنت درمانی امری است که عمدتا و به هر ترتیبی مبتنی است بر محور خود شخص، خودت انجام بده.

اگر شما قلبا علاقمند هستید که مشکل گویای خودتان را حل نمایید می بایست از یک انگیزه بسیار قوی برای غلبه بر مشکل موجود برخوردار باشید و همچنین باید صمیمانه مصمم باشید که دستورالعمل ها و روشها و تکالیف مطرح شده در این کتاب را تمام رعایت نموده و انجام دهید. قدر مسلم انجام این کارها آسان نخواهد بود اما مطمئنا شما می توانید انجام دهید.

پر واضح است که راهی برای قول قطعی موفقیت در این برنامه خود درمانی و یا هر برنامه درمانی دیگر وجود ندارد چرا که تاکنون علیرغم اینکه شما ممکن است مطالبی را در این زمینه خوانده باشید یک روش درمان قطعی برای لکنت پیدا نشده است. به هر حال ما بر این باور هستیم که اگر شما دقیقا از پیشنهادات داده شده پیروی نموده و روشهای روانی کلام را که در این کتاب آمده است انجام دهید شما می بایست به خوبی بتوانید لکنت زبان خود را کنترل نموده و به آسانی و به طور طبیعی صحبت نمایید.

دیگران بر لکنت خود غلبه کرده اند و شما هم خواهید توانست. اما بهترین شیوه قضاوت نسبت به موثر واقع شدن هر برنامه درمانی در این است که شما این برنامه را دقیقا اجرا کنید و سپس نتایج حاصل، خود سخن خواهند گفت.

لازم به تذکر است که تفاوت های فراوانی بین افراد مبتلا به لکنت وجود دارد. بعضی از ایشان لکنت کمی دارند و بعی از لکنت بسیار شدیدی برخوردارند و در غالب موارد، فراوانی و شدت لکنت، به صورت متنوع در اوقات مختلف و برحسب شرایط و موقعیت های خاص ظاهر می گردد. بعضی وقت ها مشاهده می شود که یک فرد لکنتی قادر است به روانی و سلاست، بدون مشکل و یا با حداقل مشکل صحبت کند و در مواقعی نیز خود را با زحمت قابل ملاحظه ای مواجه می بیند. لذا چنین شرایطی بعضی وقت ها موجب اختلال مایوس کننده ای می شود زیرا معمولا مشکل گویایی (لکنت) در بعضی شرایط محیطی و موقعیت های خاص روانی- اجتماعی به بدترین صورت ظاهر می گردد.

معمولا فرد لکنتی زمانی که دچار دست پاچگی و خجالت می شود و یا موقعی که مشکل یا دردسری را پیش بینی می کند بیشتر دچا راختلال زبان و لکنت می گرد. این مشکل ممکن است زمانی که از او خواسته می شود اسمش را بگوید و یا زمانی که بخواهد با اشخاصی که به نظر او از اقتدار و احترام و منزلت اجتماعی بیشتری برخوردارند نظیر معلمین و رؤسای ادارات و غیره بیشتر نمایان گرد و یا اینکه وقتی که بخواهد خودش را معرفی نماید و همچنین زمان صحبت با گروههای مختلف یا صحبت در تلفن و غیره، مشکل لکنت زبان حادتر می شود. از سوی دیگر فردی که لکنت دارد ممکن است وقتی که با خودش صحبت می کند و یا زمانی که با کودک یا حیوان صحبت می کند اصلا مشکل نداشته و یا حداقلی از اختلال زبان را از خود نشان دهد.

این نکته نیز باید به خاطر سپرده شود که افراد لکنتی از نظر ویژگی های منشی و شخصیتی، واکنش های شخصی و اجتماعی و شرایطی که تحت آن شرایط لکنت ایشان بروز پیدا می کند در طیف بسیار گسترده ای قرار دارند.

از آنجایی که هر فرد لکنتی برای خود شیوه خاصی را در لکنت کردن تجربه کرده و توسعه داده است لذا دو فرد لکنتی را نمی توان یافت که به شیوه یکسان لکنت داشته باشند. به عبارت دیگر همه افراد لکنتی با هم متفاوتند.

واکنش های شما نسبت به مسائل مختلف ممکن است با دیگران متفاوت باشد و بالعکس لذا ما از شما می خواهیم وقتی که راجع به مشکلات و دردسرها می خوانید صبورانه تحمل کنید. مشکلی که شاید شما اصلا آن را به حساب نیاورید ممکن است برای دیگران بعنوان یک مسئله جدی تلقی گردد.

غالب اشخاصی که لکنت دارند دارای یک توانایی های خاصی می باشند که بعضی وقت ها باعث تعجب می گردد. مخصوصا بطور کلی افراد لکنتی وقتی که آواز می خوانند یا فریاد می زنند در گوشی صحبت می کنند و یا زمانیکه همراه و هماهنگ با دیگران می خوانند و صحبت می کنند هیچ و یا حداقل مشکل را در خود نشان می دهند.

در مورد شما اگر شما زمانیکه همراه و هماهنگ با دیگران کتاب یا شعر و سرود می خوانید یا همزمان صحبت می کنید مشکلی ندارید در این صورت این بیانگر آن است که شما از نظر فیزیولوژی و مکانیسم های دستگاه گویایی توان صحبت کردن عادی را دارا می باشید. همچنین این موضوع نشان دهنده این است که علت اصلی لکنت شما عوامل روانی است.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط