مهمترین نکات درباره علت بوجود آمدن لکنت زبان

همان طوری که قبلا اشاره شد لکنت یک پدیده فوق العاده پیچیده روانی- حرکتی است و لذا دلایل بروز لکنت زبان در کودکان تاکنون بطور دقیق روشن نشده است. اما آنچه که تا حدودی مشخص است آنست که لکنت نمی تواند علت واحدی داشته باشد بلکه همواره معلول علل بدنی و عاطفی و اجتماعی و یا ترکیب این عومل است.

بسیاری از افرادی که لکنت زبان دارند دچار بعضی از ناراحتی های عصبی و ناسازگاریهای اجتماعی هستند. اما تشخیص اینکه آیا اینگونه ناراحتی های روانی علت لکنت زبان است و یا لکنت خود حاصل حالات و فشارهای ناشی از اختلالات روانی است بسیار مشکل است. در بعضی از مواقع لکنت زبان ممکن است حاصل نارسایی ها و اختلالات دستگاه عصبی باشد. و یا در مواردی نیز لکنت زبان از زمان کودکی بر اثر بعضی ناهنجاریهای خفیف فیزیولوژیکی پدید آید.

اما آنچه که بیشتر در رابطه با لکنت همواره مورد توجه است مسئله عامل روانی است. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که کودکان مبتلا به لکنت غالبا به گونه ای در معرض فشارهای عاطفی- روانی قرار داشته و یا عموما والدین مضطرب و عصبی داشته اند.

ارسال شده در 18 دی 1395 توسط