تاثیر مدیریت بر خود در دیگران

زندگی بهتر:

شاید شما معتقد باشید که زندگی خوب به دردتان نمی خورد و به دنبال تجملات و مادیات نیستید اما منظور من از زندگی خوب یا بهتر فقط از بعد مادی آن نیست بلکه زندگی جبنه های گوناگونی دارد. با مدیریت و برنامه ریزی بر خود می توانید رفتارتان را در خانواده کنترل کنید و پایه های یک زندگی آرام و خالی از تنش را استوار سازید. با تصمیم گیری صحیح، می توانید خانواده را از بند چالش ها و نگرانی ها نجات دهید و راهکارهای مناسبی برای اعضای خانواده ارائه کنید. با اعمال مدیریت زمان، قادرید تا از اتلاف وقت و فرصت های فرزندانتان جلوگیری کرده و کاری کنید تا ارزش عمر گرانبهای خود را درک کننند. با فعالیت و مسئولیت پذیری، در صدد بهینه سازی اوضاع مالی و روانی خانواده بر می آیید. با استحکام بخشی به منش و شخصیت خود، الگوی مناسبی برای رشد فرزندانتان می شوید. با برقراری ارتباط مناسب با دیگران خانواده را از انزوا و در خود فرو رفتگی نجات می دهید و…! مدیریت بر خویشتن تنها موفقیت و سلامت برای شما به دنبال نمی آورد، بلکه در زندگی تمام کسانی که با شما سر و کار دارند تاثیرگذار خواهند بود.

شادمانی:

«انسانی که بر خود مسلط است، در بزرگ ترین مبارزه دنیا پیروز شده است.»

با مدیریت بر خویشتن و تسلط کامل بر خود، شادمانی عمیقی را احساس خواهید کرد که دستخوش هیچ حادثه ای نمی شود. این شادمانی برگرفته از مجموعه تلاش ها و استواری های شما در جت غلبه بر نفستان است و پاداش آن، موفقیت شما است. وقتی بتوانید شکست ها را بپذیرید، مثبت بیندیشید، مضطرب نباشید، مسئولیت پذیر باشید و غیره، دیگر جایی برای غم و غصه باقی نمی ماند. وقتی توانستید فرصت ها را دریابید دیگر دلیلی برای حسرت و افسوس باقی نمی ماند. شادمانی خود به خود در ذهن و قلب شما جای می گیرد.

در عین حال، مدیریت بر خود به شما این امکان را می دهد که میان غم و غصه یا شادمانی یکی را انتخاب کنید.

در یک برنامه تلویزیونی، پیرمردی جلوی تلویزیون ظاهر شد. او برای دریافت جایزه مسابقه ای که در آن برنده شده بود به آن برنامه رفته بود. روحیه شاد و شوخ طبعی پیرمرد همه را تحت تاثیر قرار داد. مجری برنامه با حالتی تحسین آمیز به پیرمرد گفت: کاملا مشخص است که شما فرد شادابی هستید. راز این شادابی و خوشحالی در چیست؟ پیرمرد گفت: صبح ها که از خواب بیدار می شوم، دو راه پیش رو دارم: یکی آن که ناراحت و افسرده باشم و دومی خوشحالی و شادابی است. خوشبختانه آن قدر هوشیار و عاقل هستم که بدانم باید کدام را انتخاب کنم. به همین سادگی، راه دوم را انتخاب می کنم!

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط