دیدگاه هایی درباره طرز فکر درباره دیگران

اگر در سخنان خود اختصار و کوتاه گویی را رعایت کنید، شنونده کسل نمی شود و زودتر به اصل مطلب می رسد. از مقدمه چینی و گفتن خاطرات و مثال های متعد بپرهیزید، زیرا باعث انحراف فکر و ذهن طرف مقابل می شود و ارتباط را مختل می کند.

جملات طولانی به کار نبرید. مثلا به جای این که بگویید: در صورتی خستگی و احساس کمردرد بر اثر نشستن های طولانی و مکرر در ساعات اداری و سپس پشت فرمان ماشین می توانید با هماهنگی قسمت اداری، برگه مرخصی پر کرده، فردا در منزل استراحت کنید و پس از…، راحت بگویید: اگر کمردرد دارید فردا نیایید.

درباره دیگران چگونه فکر می کنید؟

در این مورد چهار دیدگاه وجود دارد:

  1. من خوب نیستم، دیگران خوب هستند

اگر دارای چنین احساسی هستید نمی توانید دست به هیچ کاری بزنید و اگر هم اقدامی کنید کارتان آکنده از خطا و اشتباه است. اگر احساس کنید که دیگران بهتر از شما هستند هرگز نمی توانید پا به پای دیگران در جاده زندگی گام بردارید.

این طرز فکر درباره خود و دیگران مانع ایجاد کوچک ترین ارتباطی بین شما و دنیای اطرافتان می شود.

  1. من خوب نیستم، دیگران هم خوب نیستند

عجب دنیای تلخی! اگر چنین احساسی دارید نه می توانید کار کنید نه دیگران را دوست بدارید. شما نه برای خود ارزشی قایلید و نه برای دیگران.

  1. من خوب هستم، دیگران خوب نیستند

معمولا افرادی که این طرز تفکر را دارند احساس می کنند قربانی خودخواهی دیگران شده اند حق آن ها را خورده اند، دستشان نمک ندارد و از این قبیل احساسات. ناگفته پیداست که چنین احساسی آن چنان غم و بدبینی ای در وجود انسان جاری می کند که امکان برقراری ارتباط با دیگران وجود نخواهد داشت.

  1. من خوب هستم، دیگران هم خوب هستند

اگر به این صورت فکر می کنید و مردم را افرادی دوست داشتنی و مورد احترام قلمداد می کنید بدانید که موفق هستید. از آن جا که برای خود و دیگران، ارزش قایلید می توانید از بحران ها به راحتی عبور کنید. با این طرز تفکر می توانید هم منافع خود و هم منافع دیگران را با هم داشته باشید و تفکر من برنده، تو برنده را در خود پرورش دهید. این نوع تفکر تاکنون در جهان باعث راه اندازی شرکت های بزرگ، کارخانجات و پیشرفت علم و  تکنولوژی شده است.

اگر نسبت به زندگی دیگران دیدگاهی منفی پیدا کرده اید یادتان باشد که همیشه امکان تغییر و اصلاح وجود دارد. باز هم می توانید دیدگاهی مطلوب پیدا کنید و از خود و دیگران رضایت داشته باشید.

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط