خوش قولی و اجرای تعهدات خود

خوش قولی یعنی مسئولیت پذیری شما در برابر آنچه به دیگران می گویید. آیا می توانید مسئولیت گفتار خود را بر عهده بگیرید؟در گذشته، دوستی داشتم که من تنها دوستش بودم. هنگامی که ساعت پنج با او قرار داشتم پنج و نیم از خانه خارج می شدم و طوری برنامه ریزی می کردم که ساعت شش در محل قرار باشم ولی باز هم معطل می شدم. در طول چند سالی که با او دوست بودم حتی نتوانست به یکی از حرف هایش عمل کند. اگر قرار بود راس ساعت معینی در محل خاصی باشیم من دو ساعت زودتر با او قرار می گذاشتم بلکه سر ساعت به آن محل برسیم. بالاخره صبرم تمام شد و او تنها دوستش را نیز از دست داد.

بدقولی و عدم مسئولیت پذیری در وعده ها و برنامه ها، صورت های زشت دیگری هم دارد. عده زیادی را می بینیم که قول ازدواج یا قراردادهای خیلی بزرگی را به دیگران می دهند در حالی که ته دلشان کوچک ترین مسئولیتی نسبت به آن ها احساس نمی کنند. این گونه افراد معمولا در انجام امور شخصی و رسیدن به یک موقعیت خوب نیز موفق نمی شوند و در زندگی پسرفت می کنند. از بزرگ ترین مشخصه این افراد، لاف زدن ها و گزافه گویی های زیاد و دادن وعده های بسیار بزرگ است. آیا می توانید در وقت معین و مقرر کارهای خود را انجام دهید؟

به تعهدات خود عمل کنید:

مسئولیت پذیری در برابر تعهدات از جمله عواملی است که فقدان آن زندگی را غیر ممکن می سازد. برای مثال اگر مردی که مسئولیت خانواده اش را بر عهده دارد کار نکند از صبح تا شب بنشیند و بگوید: کار نیست. چه بلایی بر سر این خانواده می آید؟

هر کس بسته به نقشی که در جامعه دارد چه به عنوان کارمند، محصل، خانه دار و… تعهداتی دارد که باید آن ها را شناخته و بدان ها عمل کند. اگر نتوانید نقش خود را تشخیص دهید و امور مربوط به آن را کنترل کنید در حوزه مدیریت بر خود شکست سختی خواهید خورد.

مسئولیت های خواسته های خود را بپذیرید:

از آنچه دوست دارید، آنچه می پسندید و آنچه می خواهید خجالت نکشید. ممکن است نتوانید خواسته های خود را بیان کنید چرا که نگران برآورده نشدن آن ها هستید. همیشه احتمال پاسخ های منفی را در نظر بگیرید. خود را سانسور نکنید. خواسته و سلیقه های شما بخش جدا نشدنی شخصیت تان هستند. سعی کنید تابع دیگران نباشید آنچه می خواهید به راحتی به زبان آورید و به طرز فکر دیگران و اظهار نظرهای آن ها در مورد خودتان کمتر اهمیت بدهید.

شما، شما هستید. شاید دوست داشته باشید در کنار دریا زندگی کنید. در این صورت باید بتوانید با باران های موسمی، رطوبت و شرجی هوا و زنگ زدگی اشیای خانه کنار بیایید و در رویارویی با آن ها شکایت نکنید. اگر دوست دارید نویسنده باشید، باید مسئولیت نوشته هایتان را بر عهده بگیرید و بتوانید با منتقدان، رقبا، مخالفان، و هواداران خود روبه رو شوید. پس راحت باشید بخواهید و آنچه را که به دست می آورید کنترل کنید.

ارسال شده در 16 دی 1395 توسط