ارتباط نظم با فعال بودن چیست؟

اگر نظم و انضباط در کارخانه تفکر شما جایگاه ویژه ای داشته باشد آن گاه می توانید همه چیز را به سرعت درک کرده و احساس فعال بودن و نشاط داشتن را در وجود خود حس کنید. برای این که فرد منظمی باشید کارهای تحت نظارت خود را به گونه ای سازماندهی کنید که همه آن ها به یکدیگر مربوط و پیوسته باشند، تا با فرصت بیشتری بتوانید به بررسی امور بپردازید. برنامه کار و استراحت خود را از پیش مشخص کنید و با برنامه ریزی آن را رعایت نمایید.

ممکن است عادتا فرد نامنظمی باشید با وجود این نباید ناامید شوید. شما می توانید با شیوه هایی بسیار ساده، فعالیت های روزمره را تحت اراده و اختیار خود درآورید. اگر هر روز فهرست فعالیت های خود را مرور کنید دیگر رشته امور از دستتان خارج نمی شود و می توانید با دقت بیشتری وظایف خود را انجام دهید.

بلند شوید:

«بهترین راه برای تحقق آرزوهایتان این است که از جای خود بلند شوید»

تنبلی و بی حوصلگی را کنار بگذارید و فعالیت خود را آغاز کنید. هیچ کاری آن قدر سخت نیست که نتوانید شروع کنید و وقتی کاری را شروع کردید نصف آن را انجام داده اید. هر کاری تصویر فردی است که آن را انجام داده است بنابراین کارهای خود را با زیبایی هر چه تمام تر انجام دهید.

واژه ای جدید:

آیا تاکنون به کلمه «ضقفت» برخورده اید؟ بله «ض»، «ق»، «ف»، «ت»! مطمئن که این کلمه را در فرهنگ فارسی نیز پیدا نمی کنید چون من آن را برای شما ساخته ام. این کلمه از حروف اول چهار کلمه ضعف، قدرت، فرصت و تهدید تشکیل شده است همین الان این چهار کلمه را در خود ارزیابی کنید.

نقاط ضعف شما کدامند؟ آیا آن ها را می شناسید؟ اگر پاسخ تان مثبت است در صدد رفع آن ها برآیید و اگر منفی است از اطرافیانتان کمک بگیرید: دوستان، والدین، همسر و همکاران شما کسانی هستند که بهتر از این نقاط ضعف اطلاع دارند.

نقاط قدرت خود را بشناسید. استعدادهای اصلی و توانایی های واقعی شما کدامند؟ آیا آن ها را می شناسید؟ آیا می دانید در کدام حوزه کاری موفق خواهید شد؟ به سرعت دست به کار شوید و آن ها را پیدا کنید.

فرصت ها را دریابید. سعی کنید چشم و گوشتان همیشه باز باشد تا بتوانید فرصت های زندگی را دریابید و از آن ها استفاده لازم را ببرید. بعضی فرصت ها فقط یک بار نصیب  انسان می شوند. تهدیدها را جدی بگیرید. اشتباهات و کجروی های خود را پیدا کنید. آن گاه ببینید که چه عواملی موفقیت های شما به شمار می آیند.

فراموش نکنید که یافتن نقاط قوت این توانایی را به شما می دهد تا با قدرت در آن زمینه جلو بروید. نقاط ضعف؟ چه کسی آن را ندارد؟ فقط زمانی که شما آن ها را شناسایی می کنید قادر به رفعشان نیز خواهید بود. فرصت ها حتی در ناملایمات وجود دارند و تهدیدها مانند صدای تیک تیک یک بمب ساعتی هستند پس با پیشگیری آن ها را خنثی کنید.

تمرین:

  1. فعالیت هایی را مشخص کنید که تمایل بیشتری به آن دارید. فهرستی از انواع مشاغل و فعالیت ها مشخص کنید و به آن ها امتیاز بدهید. فکر کنید که به کدام یک علاقه بیشتری دارید.
  2. امروز به تغییراتی که در زندگیتان پیش آمده و شما را به ناراحتی و اضطراب دچار کرده است فکر کنید و راههای مختلف کنار آمدن با آن ها را بررسی نمایید.
  3. امروز فکر کنید که در زندگی چند بار به خاطر گوش دادن به عقاید و حرف های دیگران از راه اصلی خود بازمانده اید. با خود عهد کنید که فقط به عقاید خودتان توجه کنید.
  4. روزانه فهرست وظایف خود را تهیه کنید تا هم از بی نظمی و آشفتگی در کارها جلوگیری کرده باشید و هم رشته امور از دستتان خارج نشود.
  5. واژه جادویی ضقفت را فراموش نکنید.
  6. فراموش نکنید که هیچ کس از فعال بودن ضرری ندیده است اما خیلی ها از تنبلی ضررهای فراوانی دیده اند.

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط