تاثیر فعال بودن در زندگی

«کاری که فکر می کنید درست است انجام دهید و به درست بودن آن ایمان داشته باشید.»

همسایگان چه می گویند؟ همکارانم چه می گویند؟ مردم چه خواهند گفت؟ این افکار تماما بیهوده هستند. داستان پدر و پسر و الاغ را به خاطر بیاورید که قصد رفتن به بازار را داشتند. آن ها چنان تحت تاثیر حرف دیگران قرار گرفتند که هیچ کدام نتوانستند سوار بر الاغ شوند. آن کاری را که تشخیص داده اید درست است انجام دهید و تا زمانی که نفع خودخواهانه ای در آن نباشد به پیش بروید. به خاطر داشته باشید که هر زمان، به این نتیجه رسیدید که تصمیمتان اشتباه بوده است در صدد رفع آن برآیید. اما اگر  اصلا تصمیمی نگیرید، چگونه می توانید برای مسئله مهمیمانند زندگی خودتان موثر واقع شوید؟

کارهای خود را سازمان دهی کنید:

مشخص کنید که چه چیزی را دوست دارید و می خواهید به چه هدفی برسید آن گاه کارهای خود را سازمان دهی کنید. برای تعیین هدف، باید به توانایی ها و ظرفیت های خود توجه کنید و عامل دیگران را در نظر نگیرید. در این صورت می توانید عوامل غیر ضروری و بی دلیل را که برایتان جذابیت و الزامی ندارند حذف کنید و به جای آنها کارهایی  انجام دهید که مورد علاقه شما باشد برایتان جذابیت دارد و شما از توانایی و استعداد رودر رو شدن با آن ها برخوردار هستید. پس اهدافتان را مشخص کنید فراموش نکنید که لزومی ندارد اهداف شما خواسته یا میل دیگران را ارضا نماید. مهم، فقط میل و رضایت شخص شما است.

وضعیت خود را بررسی کنید:

ابتدا در نظر بگیرید که کدام فعالیت ها سود بیشتری برای شما به ارمغان می آورد.

ممکن است برای یک نقاش مدرن، کپی کردن از روی یک شاهکار هنری به لحاظ مالی سود بسیاری به دنبال داشته باشد اما از نقطه نظر حرفه ای اشتباه یا افت به شمار بیاید. در این جا تصمیم گیری با خود شما است: وفاداری به اصول و عقاید حرفه ای یا گام برداشتن به سوی سود مادی؟

فعالیت هایی را مشخص کنید که تمایل بیشتری به انجام آن ها دارید. فهرستی از انواع مشاغل و فعالیت ها تهیه کرده و به آن ها امتیاز بدهید و مشخص کنید به کدام یک علاقه بیشتری دارید.

اگر بتوانید وضعیت ایده آل خود را از هم اکنون ترسیم کنید و خواسته ها و انتظارات نهایی تان را مشخص نمایید نخستین گاه های موفقیت در زندگی را برداشته اید.

برای جلوگیری از انحراف، نیازمند اندیشه ای وسیع و گسترده درباره انتظارات خود از زندگی و هدفتان هستید. همواره باید اهداف خود را پیش رو داشته باشید. مرتبا اهدافتان را بررسی کنید و هر چه بیشتر آن ها را به واقعیت نزدیک نمایید. سعی کنید تا برخی موارد را با تلاشی عادی و در مدت زمانی قابل قبول به انجام برسانید. مطمئن باشید که بر زندگی خود مسلط خواهید شد.

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط