هنر استفاده از زمان را بیاموزید

یکی از اصول استفاده از زمان، طفره نرفتن و عقب نینداختن کارها است. باور کنید انجام دادن کاری که امروز باید به پایان برسانید، فردا خیلی سخت تر و مشکل تر خواهد شد. سعی کنید قبل از شروع هر کاری مقدمات آن را فراهم کنید تا در زمان شروع به اضطراب و نگرانی دچار نشوید.

«زمان، امروز کش می آید ولی فردا در می رود»

زمان گاهی اوقات مانند یک کش عمل می کند. امروز که باید کاری را انجام دهید و از قبل برای آن برنامه ریزی کرده اید کش می آید انگار وقت بیشتری به شما عرضه می کند و با شما راه می آید. اما اگر آن کار را از روی تنبلی، بی حوصلگی یا به امید فردا رها کنید فردا به شما وفا نخواهد کرد بلکه مانند کشی که به اندازه کافی کشیده شده باشد آن چنان از جا در می رود که گویی بیست و چهار ساعت، تبدیل به یک ساعت می شود. پس امروز را دریابید، چرا که فردا از آن شما نیست.

فهرست تهیه کنید:

کارهایی را که باید انجام بدهید یادداشت کنید بعد آن را به بهترین نحو تقسیم کنید. برنامه های نیم ساعته برای خود در نظر بگیرید و پایان روز آن ها را بررسی کنید. برای مثال:

ساعت فعالیت

6:30 – 7          بیدار شدن و آماده شدن

7- 7:30 صبحانه خوردن

7:30- 8    رانندگی تا محل کار

8-8:30 خواندن نامه های ارسالی

تمرین:

  1. برای این که بر زمان مسلط باشید کاغذی بردارید و تمام کارهای هفته خود را اولویت بندی کنید.
  2. سعی کنید از همین امروز برای تمام کارهای خود برنامه ریزی کنید. فراموش نکنید که برنامه ریزی پلکان ترقی و موفقیت شماست.
  3. قبل از شروع کارهایتان اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و سپس اقدام به انجام کارها کنید. هر کاری که با اطلاعات صحیح شروع شود کمتر به بن بست می رسد.
  4. کاری را که امروز قرار است انجام دهید همین امروز انجام دهید و هرگز آن را به فردا موکول نکنید. یک ضرب المثل می گوید: «کاری که پشت گوش انداخته شود، دندان در می آورد.»
  5. میز کار شما، همان ذهن شماست. هر چه تمیزتر و خلوت تر باشد انجام کارها راحت تر است. پس آن را همین حالا مرتب کنید.
  6. امروز سعی کنید به جای این که یک نفری چند کار را انجام دهید کارها را بین چند نفر تقسیم کنید تا از سرعت اتمام آن کار متعجب شوید.

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط