نقش خانواده ها در بوجود آمدن اضطراب

امروزه نقش ها در خانواده ها تغییر کرده اند. زنان که تا سال های قبل نقش نگهداری از خانه را به عهده داشتند امروزه پابه پای شوهرشان به کار و فعالیت در اجتماعی می پردازند و در مواردی دیده می شود که آقایان نقش نگهداری از منزل را به عهده می گیرند. این تغییرات نیز به خودی خود منشا اضطراب هستند.

محل زندگی:

محلی که در آن زندگی می کنید نیز نقش مهمی در ایجاد اضطراب دارد. اگر شما در شهری شلوغ، آلوده و پر ترافیک زندگی می کنید طبیعی  است که دلشوره و نگرانی با شما باشد. در عین حال ممکن است فردی که در یک شهر کوچک و آرام زندگی می کند دور بودن از تکنولوژی و بازار کار شهرهای بزرگ را عامل اضطراب خود بداند.

بیماری:

بیماری یکی از عواملی است که می تواند موجب اضطراب شود. حتی یک سرماخوردگی ساده، کارکرد بدن را مختل می کند و به نگرانی و دلشوره منجر می شود به ویژه اگر برای بهبودی نیاز به استراحت در منزل و غیبت کردن از کار باشد.

بیماری های مهلک که زندگی انسان را به خطر می اندازد نه تنها به خاطر درد و رنج بلکه به خاطر ترس از مرگ نیز اضطراب آور هستند بیماری یکی از افراد خانواده نیز اضطراب فراوانی را با خود به همراه می آورد.

تعطیلات:

شاید به نظرتان عجیب بیاید ولی تعطیلات و برنامه ریزی برای آن از عواملی است که ا یجاد اضطراب می کند. زیاد با هم بودن افراد ایجاد خستگی می کند و بیکاری سبب برخوردها می شود. در صورت مسافرت، برنامه ریزی برای تعیین مقصد، خرج و مخارج آن اقامت در آن محل و مخالفت ها و نظرات متضاد گاهی باعث می شود که در پایان تعطیلات خسته تر و عصبی تر به سر کار خود بازگردیم.

اضطراب علاوه بر موارد ذکر شده می تواند از علل گوناگون دیگری نیز سرچشمه بگیرد اما رعایت برخی نکات به شما کمک می کند تا بر آن ها فایق آیید.

تعهد:

اگر برای شخصیت و کار خود اهمیت و علاقه زیادی قائل شوید آن گاه می توانید در موقعیت های بسیاری نظیر کار، خانواده، و روابط شخصی موفق تر عمل کنید. سعی کنید تا زندگی کامل و متعادی را سپری کنید. اگر در برابر ارزش ها و شیوه زندگی کاملا متعهد باشید آن گاه به توانایی های خود ایمان پیدا می کنید و کمتر به اضطراب و نگرانی دچار می شوید.

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط