اختلاف یا تضاد در اضطراب

امروزه فشارهای اجتماعی از همان ابتدا روی کودکان تاثیر می گذارند چرا که با شاغل بودن بیشتر والدین کودکان باید با موارد تصمیم گیری های بیشتری روبه رو شوند. والدین، معلمان و دوستان از جمله عوامل ایجاد اضطراب در دوران کودکی هستند.

همزمان با دوران بلوغ، خواسته های نوجوانان افزایش پیدا می کند. به علاوه انتقال از دوران کودکی به بلوغ نیز معمولا با آشفتگی ناشی از تغییرات محیطی، روانی و جسمی یک نوجوان همراه است. اضطراب در روابط انسانی ممکن است ناشی از اختلاف یا تضاد در موارد زیر باشد:

انتظارها:

روزهای نخستین ازدواج برای هر زوجی سرشار از شادی و مسرت است. با وجود این در این دوران رسیدن به توافق های اساسی نیز لازم است اما زوج ها و خانواده های ایشان اغلب انتظارهای قابل توجهی از یکدیگر دارند که ممکن است به یک منبع اضطراب تیدیل شود.

ارسال شده در 15 دی 1395 توسط