به خود توجه کنید

از مهم ترین عوامل مدیریت خود، توجه به خودتان است! آیا در این آشفته بازار کار و ترافیک و بچه داری و خانه داری و غیره گاهی به خودتان هم نگاهی می اندازید؟ گذشته از یک استراحت برنامه ریزی شده، نرمش و مدارا با خود گاه کمک بزرگی محسوب می شود. بیشتر حمام کنید به زیبایی و آراستگی خود برسید، موسیقی گوش کنید و خود را دوست بدارید.

تمرین:

  1. امروز به خودتان استراحت بدهید و از فشار کار کم کنید.
  2. برنامه های روزانه خود را بررسی کنید و ببینید اگر بیش از توانتان کار می کنید آن را تغییر دهید و برنامه ای سبک تر برای خود در نظر بگیرید.
  3. امروز در برابر هر چه که دوست ندارید به راحتی نه بگویید و از عواقب آن نترسید.
  4. روی کاغذی بنویسید چند بار در زندگیتان به خاطر این که نتوانسته اید نه بگویید به دردسر و عذاب دچار شده اید.
  5. روزی یک ساعت وقت بگذارید و رفتارها و احساسات خود را بررسی کنید.
  6. از اطرافیان خود بخواهید که خصوصیات مثبت و منفی شما را روی کاغذی بنویسند. آن گاه آن ها را با آنچه خودتان از خود می دانید مقایسه کنید.
  7. مدام به خود یادآوری کنید که خودشناسی راه رسیدن به موفقیت و آرامش است.

سعی کنید به اندازه توانایی و امکانات خود به دنیای رویاها و آرزوهایتان نزدیک شوید. افرادی که احساس شادی و خوش بینی می کنند معمولا با خواسته های خود برخورد مثبتی می کنند. یادتان باشد که اندیشه های مثبت، همراه با ثبات قدم و تصمیم گیری قاطع، باعث پیشرفت و موفقیت می شود.

ارسال شده در 14 دی 1395 توسط