برای شناخت خود به کودکیتان رجوع کنید

معمولا الگوهای شخصیتی ما در دوران کودکی شکل می گیرند. رویدادها و مردم دیگر نیز در شکل گیری شخصت ما با همه تردیدها و تعصباتی که داریم، موثرند. برای مثال رفتاری که والدینمان با ما داشته اند روی ارزشی که برای خودمان قائل هستیم اثری  عمیق می گذارد.

متاسفانه کسی که دوران کودکی نامناسبی داشته است بعدها از ناتوانی در برقراری رابطه مثبت با دیگران رنج خواهد برد و امکان دارد نسبت به دیگران احساس کمبود و نابرابری کند.

اگر بتوانید به مسائل، مشکلات و موقعیبتی که در دوران کودکی داشته اید نگاهی بی طرفانه داشته باشید بسیاری از ضعف ها و در عین حال راه های برطرف کردن آن ها را پیدا می کنید. همه ما محصول نوع تربیتمان هستیم.

دوران کودکی در کنار عامل وراثت، خیلی از خصوصیات رفتاری و شخصیتی را در درون ما ایجاد کرده و پرورش داده اند. بنابراین ممکن است در ایجاد آن ها دخالتی نداشته باشیم اما این را بدانید که این پایان راه نیست. هر موقع تصمیم بگیرید می توانید بر خود مسلط شوید و همه چیز را از درون تغییر دهید.

تمرین:

  1. به استعدادهای خود فکر کنید و ببینید کدامیک از آن ها را با فعل درآورده اید و به کدام یک توجهی نشان نداده اید.
  2. به رفتارهایی که در طول روز انجام می دهید توجه کنید و آن ها را تقسیم بندی نمایید.
  3. روی کاغذ ویژگی های یک زندگی خوب و شایسته را بنویسید.
  4. در پایان روز توجه کنید که بیشتر از روی احساس تصمیم گیری کرده اید یا منطق؟
  5. فکر کنید که آیا بیشتر دوست دارید در جمع باشید یا تنها؟ کافی است یک روز به رفتار خود توجه کنید و ببینید که بیشتر دوست دارید راجع به افکار و احساسات خود با دیگران صحبت کنید یا خیر؟
  6. از یکی از دوستان نزدیک خود بپرسید که آیا شناختن شما کار مشکلی است؟
  7. هر روز یکی از نقطه ضعف های خود را که خوب می شناسید در نظر گرفته و سعی کنید با آن مبارزه کنید.

ارسال شده در 14 دی 1395 توسط