آیا ADHD ویژگی های مثبتی هم دارد؟

تمام نشانه های ADHD منفی نیستند افراد مبتلا به ADHD صفات مثبت زیادی دارند که ناشی از ذهن فعال و تکانشگر آنهاست. هر چند صفاتی که در زیر می آیند در مورد تمام افراد مبتلا به ADHD صادق نیستند، اما اغلب کسانی که با این افراد ارتباط شغلی، عاطفی یا درمانی دارند این ویژگی ها را تایید می کنند.

ویژگی ها یا صفات افراد موردنظر عبارت است از:

 • خلاقیت
 • خودانگیختگی
 • انرژی زیاد
 • شوخ طبعی
 • مقاوم بودن
 • همدردی
 • نوجویی
 • داشتن تفکر شهودی
 • خطر کردن
 • پرشور و شوق بودن
 • انعطاف پذیری
 • بخشندگی
 • داشتن تفکر سریع

پس وقتی از علائم ADHD خودتان یا اطرافیانتان به ستوه می آیید این ویژگی های مثبت را به یاد بیاورید.

اظهارنظر سامانتا:

جنبه های مثبت ADHD عبارتند از: توانایی انجام چند کار به طور همزمان، شوخ طبعی، پرشور و شوق بودن، استقامت زیاد و علاقمندی به ماجراجویی و هیجان طلبی، از آنجا که من به طور تکانشی و بدون تفکر زیاد کاری را انجام می دهم از چالش و کنکاش لذت می برم. من خجالتی نیستم و راحت حرفم را می زنم. من چندین دوست و تعداد زیادی آشنا دارم. من عاشق زندگیم هستم.

ارسال شده در 13 دی 1395 توسط