ابتلا به ADHD و عدم موفقیت در کارها

ADHD

ADHD تنها یک اختلال نیست زیرا بسیاری از ویژگی های آن، نقاط قوت فرد محسوب می شوند. بزرگسالان مبتلا به ADHD می توانند زندگی پربار، رضایت بخش و موفقی داشته باشند. ADHD بر عملکرد شغلی افراد تاثیر می گذارد و اثرات آن بر مشاغل مختلفی مثل تجارت، هنر، ورزش، نویسندگی، سیاست و بازیگری مشهود است. توانایی تفکر به روشی متفاوت، تصمیم گیری سریع، خطرپذیری و دنبال کردن علایق، صفاتی هستند که موجب موفقیت افراد ADHD در انجام کارهای پر مخاطره، آغاز یک فعالیت تجاری و ارائه ایده های جدید در جامعه می شوند. بر اساس اطلاعات موجود به نظر می رسد بعضی از شخصیت های تاریخی مثل آلبرت انیشتین و توماس ادیسون از ADHD یا ناتوانی یادگیری رنج می بردند. بسیاری از چهره های مشهور اقتصادی، هنری و وررشی دنیا نیز مبتلا به ADHD و یا ناتوانی یادگیری هستند. ابتلا به ADHD مانع موفقیت نیست.

ارسال شده در 13 دی 1395 توسط