آیا ارتباطی بین ADHD و مصرف سیگار وجود دارد؟

بین اعتیاد به نیکوتین و اختلالات روان پزشکی مثل ADHD همبستگی بالایی وجود دارد. 40% از بزرگسالان مبتلا به ADHD در مقایسه با 25% از بزرگسالان غیر مبتلا، سیگار می کشند. اعتیاد به نیکوتین در میان نوجوانان مبتلا به ADHD نسبت به سایر نوجوانان بیشتر است. بیماران ADHD مصرف سیگار را زودتر شروع می کنند و ترک آن برایشان سخت تر است.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که علائم اصلی ADHD حتی اگر خفیف تر از آن باشند که تشخیص این اختلال مطرح شود باز هم خطر مصرف سیگار را بالا می برند. به عبارت دیگر علائم بی توجهی و بیش فعالی- تکانشگری با سیگار کشیدن مرتبطند. بر اساس بعضی از تحقیقات، رابطه ADHD نوع بیش فعالی و تکانشگری با مصرف سیگار قوی تر از ADHD نوع بی توجهی است.

در جمعیت عمومی، هر قدر فردی زودتر سیگار کشیدن را شروع کند احتمال اعتیاد بالاتر می رود و ترک آن دشوارتر می شود. در میان افراد ADHD، بخصوص نوع بیش فعالی- تکانشگری، خطر مصرف سیگار در سنین پایین و متعاقبا اعتیاد به آن بالا است. وابستگی به نیکوتین و دشواری ترک آن را در افراد ADHD، احتمال افزایش توجه و تمرکز توسط این ماده را بالا می برد. تحقیقات جدید به بررسی رابطه بین توجه و گیرنده های نیکوتین در مغز می پردازند.

ارسال شده در 12 دی 1395 توسط