آیا می توان ADHD را قبل از ترک مواد، درمان کرد؟

از نظر FDA داروهای محرک در صورت وجود سابقه سوء مصرف مواد نباید تجویز شوند و توصیه می شود که ابتدا اعتیاد فرد درمان شود و سپس برای بهبود ADHD وی اقدام گردد. ایراد این رویکرد درمانی این است که اختلالات سوء مصرف مواد در بزرگسالان مبتلا به ADHD سیر صعودی دارد و خطر عود آنها در غیاب درمان ADHD بسیار بالاست. گفته می شود که خطر سوء مصرف مواد در افراد مبتلا به ADHD بالاست و درمان نقص توجه/ بیش فعالی موجب خفیف تر شدن این مشکل نیز می شود.

یکی از مشکلات بالقوه درمان ADHD قبل از سوء مصرف مواد دشواری تشخیصی آن در چنین شرایطی می باشد. در صورت همبودی مصرف مواد با بیشتر اختلالات روان پزشکی، ماده مصرفی، علت بروز علائم بیماری محسوب می شود و تشخیص سایر اختلالات همراه به راحتی میسر نمی باشد. البته می توان با سنجش دقیق تاریخچه مشکلات فرد در دورانی که مصرف مواد را آغاز نکرده بود به وجود اختلالات همبودی مثل ADHD پی برد. بعضی از مطالعات به بررسی اثرات مصرف داروهای محرک برای درمان ADHD، در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد پرداخته اند. در تحقیقی که سال 2002 توسط اسچابینر و همکارانش انجام شد از متیل فنیدیت برای درمان گروهی از بزرگسالان مبتلا به سوء مصرف کوکائین استفاده شد. هر چند علائم ADHD این بیماران کاهش یافت اما تغییری در مصرف کوکائین مشاهده نشد. در حال حاضر علت اصلی منع مصرف داروهای محرک در صورت وجود سابقه سوء مصرف مواد افزایش خطر بروز مشکلات قلبی عروقی است. احتمال بروز این عارضه، بخصوص در صورت سوء مصرف داروهای برانگیزنده دستگاه عصبی مثل کوکائین بیشتر می شود. مصرف آتوموکستین نیز مشکلات مشابهی را ایجاد می کند و باید در مورد تجویز آن در صورت وجود سابقه سوء مصرف مواد احتیاط کرد.

ارسال شده در 12 دی 1395 توسط