نحوه درمان بیماران مبتلا به ADHD که معتاد هستند

اگر عدم موفقیت در درمان ADHD به علت سوء مصرف مواد است به چه دلایلی اول باید اعتیاد مراجع را درمان کرد؟بیماران مبتلا به ADHD که معتاد هستند در خطر بالاتری برای ابتلا به اختلالات خلقی، خودکشی، دیگر کشی، ضعف همکاری در درمان و عود بیماری قرار دارند. گرچه شواهدی در تایید استفاده از مواد برای خود درمانی توسط بیماران وجود دارد اما مدرکی مبنی بر اینکه درمان با داروهای محرک یا غیر محرک منجر به ترک مواد شود، موجود نیست. در واقع نمی توان هیچ یک از دو گروه دارویی را برای بهبود بیماران معتاد به کار برد. داروهای محرک برای افرادی با سابقه اعتیاد به مواد، منع مصرف دارند. گرچه منع مصرف داروها، موضوعی نسبی است و پزشک با در نظر گرفتن شرایط بیمار، اقدام به تجویز دارو می کند ولی استفاده از داروهای ADHD توسط افرادی که سابقه سوء مصرف مواد دارند بسیار خطرناک است.

یکی از این خطرات، سوء مصرف داروی تجویز شده است و خطر دیگر، اثرات ترکیبی مصرف دارو و مواد بر بدن بیمار است که احتمال دارد منجر به ایست قلبی و مرگ وی شود. هر چند ممکن است در آغاز، بعضی از افراد به منظور خود درمانی از مواد استفاده کنند ولی زمانی که فرد معتاد می شود تمام زندگیش تحت تاثیر این مشکل قرار می گیرد. صرفا کنار گذاشتن داروها باعث بهبود اعتیاد نمی شود. اگر مراجعی که برای درمان ADHD خود دارو مصرف می کند همزمان به مواد یا الکل نیز معتاد باشد مشکلش بهبود نخواهد یافت. بنابراین در صورت وجود سابقه سوء مصرف مواد بهبود ADHD میسر نیست و تنها پس از درمان اعتیاد مراجع می توان این اختلال را مداوا کرد. هر چند ممکن است این موارد منشاء مشترکی داشته باشند ولی دو اختلال مجزا هستند که هر کدام نیازمند درمان مناسبی می باشند.

ارسال شده در 12 دی 1395 توسط