آیا می توان با داروهای ADHD از داروی دیگری نیز استفاده کرد؟

در صورت مصرف هر نوع دارویی، حتما به پزشکتان اطلاع دهید. گاهی مصرف همزمان چند دارو، اثرات زیانباری را ایجاد می کند. در چنین شرایطی بعی از داروها اثربخشی خود را از دست می دهند یا با سرعت کمتری در بدن تجزیه می شوند که در این صورت باید دوز مصرفی آنها را کاهش داد. هر چند اکثر داروها تاثیر منفی بر محرک ها ندارند ولی یک طبقه دارویی که نباید با آنها مصرف شوند بازدارنده های منوآمین اکسیداز (MAO) هستند. در حال حاضر این دسته از داروهای ضد افسردگی کمتر مورد استفاده قرار می گیرند و تنها در صورت شکست سایر درمان ها به کار می روند. مصرف همزمان بازدارنده های MAO و داروهای محرک، به دلیل افزایش آزادسازی ذخیره کاتکولامین بدن، موجب سردرد، بحران پر تنشی و تب بالا می شود به همین دلیل باید از مصرف همزمان آتوموکستین و بازدارنده های MAO اجتناب کرد.

ارسال شده در 10 دی 1395 توسط