آیا از ظاهر بیماران ADHD مشخص میشود که دارو مصرف می کنند؟

یکی از دلایلی که بعضی از افراد از مصرف داروهای روان پزشکی اجتناب می کنند این نگرانی است که دیگران از ظاهرشان متوجه این موضوع شوند. گرچه برخی از داروهای روان پزشکی، هوشیاری افراد را تحت تاثیر قرار می دهند و موجب می شوند که بیماران گیج یا خواب آلود به نظر برسند ولی داروهای محرک چنین اثری ندارند. گاهی افراد به دلیل سابقه بی قراری و بیش فعالی قبلی شان پس از مصرف داروها احساس کندی یا کاهش انرژی می کنند. اگر این احساس کندی خیلی شدید باشد کاهش دوز دارو موثر است و یا می توان از داروی دیگری استفاده کرد. شاید بعضی از افراد متوجه بهبود نشانه های ADHD شما بشوند ولی هیچ کس نباید از وضعیت ظاهری شما بفهمد که دارو مصرف می کنید.

بعضی از افراد نگرانند که مصرف دارو، شخصیتشان را تغییر دهد اما این تصور واقعیت ندارد. مصرف داروهای تجویز شده برای ADHD هیچ تغییری در شخصیت بیماران ایجاد نمی کنند. ممکن است بسیاری از بزرگسالانی که سالها با بیماری خود زندگی کرده اند و هیچ درمانی نگرفته اند پس از مصرف دارو احساس کنند که خیلی تغییر کرده اند. به علاوه گرچه خود افراد متوجه تاثیر دارو یا تقلیل اثر آن در بدنشان می شوند اما هرگز از ظاهرشان معلوم نمی شود که دارو مصرف می کنند.

ارسال شده در 10 دی 1395 توسط