بازخورد زیستی EEG چطور به درمان ADHD کمک می کند؟

بازخورد زیستی، نوعی درمان است که طی آن بیماران نحوه کنترل عملکردهای فیزیولوژیکی بدنشان مثل ضربان قلب، کنش عضلانی و امواج مغزی را می آموزند. مطالعاتی که در مورد کاربرد این درمان بر نشانه های ADHD انجام شده است نامنسجم و دارای تعداد اندکی آزمودنی است. به نظر می رسد که بازخورد زیستی به بیماران مبتلا به ADHD کمک می کند تا فعالیت نواحی مغزی مرتبط با توجه، تمرکز و حل مسئله را افزایش دهند. با این روش افراد می توانند به طور ناخودآگاه فعالیت امواج آهسته مغزشان را کاهش دهند یا بر فعالیت امواج سریع آن بیفزایند. برای کسب این هدف از تقویت مثبت استفاده می شود. در جلسه درمان، الکترودها روی سر بیمار قرار داده می شوند و انتهای آنها به یک کامپیوتر متصل می گرد. زمانی که یک الگوی مغزی خاص توسط کامپیوتر مشخص شد مانیتوری که در معرض دید بیمار قرار دارد این الگو را با نمایش نقاط یا خطوطی نشان می دهد. بر اساس نظریه زیربنایی این روش، مغز نحوه تولید الگوهای بهنجار EEG را می آموزد و ناهنجاری هایی را که مسبب نشانه های ADHD می شوند تصحیح می کند. برخی مطالعات نشان داده اند که این روش منجر به بهبود وضعیت تحصیلی کودکان می شود اما معلوم نیست که این بهبودی دقیقا به چه علتی رخ داده است و آیا قابل تعمیم به سایر موقعیت های زندگی کودک هست یا خیر. بازخورد زیستی EEG طی 20 تا 60 جلسه انجام می شود که معمولا یک سال طول می کشد و درمانی گران محسوب می شود. شرکت های بیمه هزینه آن را قبول نمی کنند و مشخص نیست بهبودی های به دست آمده طی دوره درمانی، پس از پایان جلسات هم ادامه می یابند یا خیر.

ارسال شده در 12 دی 1395 توسط