فایده های درمان شناختی چیست؟

درمان آموزشی، نوعی مداخله مرکب از رویکردهای آموزشی و درمانی است که به ارزیابی، درمان، مدیریت اختلال و احقاق حقوق کودکان، نوجوانان و بزرگسالان می پردازد. آموزش درمانگران با مراجعان مبتلا به ناتوانی یادگیری یا افرادی که مشکلاتی در حیطه تحصیلی دارند مثل خوانش پریشی، ADHD، اشکال در تکلم یا ریاضیات، ضعف اعتماد به نفس در زمینه تحصیلی، بی انگیزگی، بی نظمی، فقدان مهارت های تحصیلی کار می کنند. این درمانگران معمولا به دانش آموزان نیازمند به کلاسهای ویژه یا بزرگسالان محتاج به حمایت شغلی یا تحصیلی کمک می کنند. خدماتی که آموزش درمانگران ارائه می دهند عبارت است از:

  • سنجش های آموزشی رسمی و غیر رسمی
  • ترکیب اطلاعات سایر متخصصان
  • کاربرد و گسترش برنامه های درمانی برای مشکلات رفتاری و یادگیری مرتبط با مدرسه
  • آموزش فنونی برای غلبه بر ابعاد اجتماعی و عاطفی مشکلات یادگیری
  • تسهیل ارتباطات بین فرد، خانواده، مدرسه و متخصصان

این متخصصان ممکن است از طریق انجمن آموزش درمانگران یا با گذراندن برنامه های چهار ساله دانشگاهی، گواهی کار گرفته باشند. بسیاری از آنها مدرک کارشناسی ارشد یا به همین اندازه سابقه کاری دارند. انجمن آموزش درمانگران به افراد واجد شرایط، گواهی تخصصی آموزش درمانی می دهد.

ارسال شده در 10 دی 1395 توسط