آیا ممکن است به داروهای محرک اعتیاد پیدا کنیم؟

یکی از نگرانی های عمده بسیاری از بیمارانی که سالها دارو مصرف می کنند ترس از اعتیاد به داروهاست. اعتیاد، موضوع پیچیده و بحث انگیزی است که به روشهای مختلفی تفسیر می شود. از دید پزشکی زمانی واژه اعتیاد به کار می رود که فرد به دلیل جستجو و مصرف مواد، انرژی و زمان زیادی را صرف کند و از اکثریت یا تمام فعالیت های مهم زندگیش بازماند.

محرک ها جزء داروهای کنترل شده محسوب می شوند یعنی احتال سوء مصرف آنها وجود دارد. هر دارویی که برای گفتن تایید از FDA مورد آزمایش قرار می گیرد از نظر نیاز به کنترل و احتمال سوء مصرف بررسی می شود. به این منظور مواردی مثل مناسب بودن دارو برای مصرف، شواهد علمی در مورد اثرات آن، تاریخچه دارو و الگوی جدید سوء مصرف و احتمال وابستگی به آن مدنظر قرار می گیرند.

هر داروی کنترل شده بر اساس امکان سوء مصرف آن، ارزش پزشکی و میزان ایمنی، در صورت استفاده تحت نظارت پزشک قرار می گیرد.

اگر داروهای محرک بر اساس تجویز پزشک و مطابق نسخه او مورد مصرف قرار گیرند باعث اعتیاد نمی شوند و قطع آنها هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد نمی کند. در شرایطی که از این داروها بباری اهداف دیگری مثل بهبود خلق یا بیدار ماندن استفاده شود احتمال اعتیاد زیاد است یعنی فرد به دلیل تاثیر این موارد در بالا بردن خلق مجبور می شود دائما آنها را مصرف کند. به علاوه استفاده از داروها به هر روشی جزء بلع دهانی خطر اعتیاد را افزایش می دهد. هر چند به دلیل مضرات ذکر شده، تجویز محرک ها برای افرادی که داروها را مورد سوء مصرف قرار می دهند به هیچ وجه مناسب نیست اما در مورد بیمارانی با سابقه سوء مصرف مواد که در حال بهبودی هستند اختلاف نظر وجود دارد. در چنین شرایطی بهتر است که ابتدا از یک داروی کنترل نشده استفاده شود. باید به خاطر داشت که عدم درمان ADHD، خطر سوء مصرف مواد را بالا می برد و درمان مناسب و تحت نظارت پزشک به طور چشمگیری این احتمال را کاهش می دهد. با وجود نگرانی های فزاینده، مطالعات جدید هیچ شواهدی در تایید افزایش خطر سوء مصرف مواد در بزرگسالانی که از سنین کودکی تحت درمان با داروهای محرک بوده اند نیافتند. با وجود اعتقاد به کاهش خطر سوء مصرف مواد در صورت درمان ADHD، هنوز مطالعات، نتایج مذکور را تایید نکرده اند. اگر چه احتمال سوء مصرف مواد در افراد مبتلا به ADHD بالا است ولی نیاز به انجام تحقیقاتی برای بررسی دقیق تر اثرات درمان بر این عامل وجود دارد.

از آنجا که اثربخشی داروهای محرک جدید مثل لیزدکس آمفتامین نیازمند هضم معده ای روده ای است احتمال سوء مصرف آنها کاهش می یابد. این داروها به دلیل محبوبیت کم که عامل مهمی در عدم سوء مصرف آنها می باشد. مثل سایر محرک ها در گروه دو قرار می گیرند.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط