تعدیل رفتاری چیست؟

تعدیل رفتاری، نوعی مداخله درمانی برای کودکان و نوجوانان است که رفتارهای مطلوب را با پاداش و امتیاز تقویت می کند و رفتارهای نامطلوب را با حذف امتیاز یا پیامدهای اضافه تضعیف می کند. یک روش رایج برای تشویق کودکان استفاده از نمودارهای پاداشی است که برچسب ها یا ستاره های روی آن نشانه رفتارهای مطلوب کودک است.

برای بزرگسالان می توان به جای برچسب یا ستاره از امتیازات عددی استفاده کرد و در نهایت این امتیازها را با جوایز یا فعالیت های لذت بخش مثل تماشای تلویزیون یا بازی با کامپیوتر تعویض کرد. بر اساس مطالعات انجام شده تعدیل رفتاری همراه با دارو درمانی یا به تنهایی در بهبود رفتارهای افراد مبتلا به ADHD مفید است. هر چند به نظر نمی رسد که این مداخله برای بزرگسالان وثر باشد اما می توان اصول آن را در اجرای سایر برنامه ها استفاده کرد. تعدیل رفتاری برای بزرگسالان شامل استفاده از ابزارهایی مثل دفترچه دیجیتال شخصی، جداول برنامه ریزی و لیست های کاری می شود. به علاوه در ین روش می توان با تعیین جای خاصی برای هر وسیله در منزل، استفاده از روشهایی برای ممانعت از انجام کارها بدون تفکر و فکر کردن در مورد محتوای صحبتشان در موقعیت های قابل پیش بینی به افراد ADHD کمک کرد. برای مثال افراد می توانند مجموعه ای از اهداف قابل دستیابی را برای خود مشخص کنند و پس از انجام آن ها با یک پاداش یا فعالیت لذت بخش خود را تشویق کنند.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط