اگر ADHD به خاطر عدم تعادل مواد شیمیایی بدن رخ دهد

هر چند روان درمانی می توانند بهبود برخی از اختلالات روان پزشکی مثل افسردگی را تسهیل کند اما قادر به بهبود نشانه های ADHD نیست. بعضی از انواع روان درمانی مثل CBT یا IPT در درمان افسردگی خفیف تا متوسط به اندازه دارو موثرند و CBT به طور موفقیت آمیزی به بهبود بسیاری از اختلالات اضطرابی مثل اختلال اضطراب منتشر و وسواس فکری- عملی کمک می کند. هر چند افسردگی و اختلالات اضطرابی مثل ADHD زمینه های وراثتی دارند ولی تاثیرات محیطی بر بروز و دوام آنها بیشتر است. هیچ شواهدی مبنی بر اینکه روان درمانی به اندازه مصرف دارو در درمان نشانه های اصلی ADHD موثر است وجود ندارد. با این وجود روان درمانگران می توانند با آموزش راهکارهای مقابله ای تخریب عملکردی ناشی از علائم اصلی ADHD را کاهش دهند. از آنجا که روان درمانی قادر به ایجاد بعضی تغییرات مغزی است که در پاسخ به یادگیری ایجاد می شوند بنابراین می تواند برخی از پاسخ های عملکردی ناسازگارانه بیماران ADHD را تصحیح کند. برای مثال عدم تحمل ناکامی از نشانه های شایع ADHD و ناشی از تکانشگری افراد مبتلا است. از کوره در رفتن به دلیل احساس ناکامی، یک سبک مقابله ای ناسازگارانه است که می توان با روان درمانی آن را تغییر داد.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط