آماده سازی چطور به بیمار ADHD کمک می کند؟

آماده سازی، یک روش راهنمایی کردن، دستور دادن و آموزش فرد یا گروهی از افراد به منظور دستیابی به برخی از اهداف یا توسعه مهارت های خاص است. آماده سازی رویکردی غیرمستقیم است و به جای توصیه کردن یا استفاده از راهکارهای مستقیم به مراجعان برای تحلیل و حل چالش های شان کمک می کند. به علاوه به انها جهت تعیین و رسیدن به اهداف شخصی شان یاری می رساند. از آماده سازی به منظور درمان اختلالات روانشناختی استفاده نمی شود و مربی نقش روان درمانگر را ندارد.

مربی در زمینه کار با مراجعان ADHD تبحر دارد. او به مراجعان کمک می کند تا ماهیت ADHD و تاثیر آن بر کیفیت زندگیشان را درک کنند. مربی ساختار، حمایت، مهارت و فنون لازم برای دستیابی به یک زندگی رضایت بخش تر را فراهم می کند. آماده سازی در بهبود مسائل عمده مرتبط با ADHD مثل مدیریت زمان، سازمان دهی و اعتماد به نفس مفید است.

مربی در حیطه های زیر به مراجعان کمک می کند:

  • درک بهتر ماهیت عصب زیست شناختی ADHD
  • درک این نکته که علت بسیاری از مشکلات آنها کمبودهای شخصی نیست.
  • بررسی حیطه های شکست و زمینه های مسئولیت پذیری افراد ADHD
  • بالا بردن آگاهی فرد از علل ضعف عملکردش در گذشته و در نتیجه کاهش سرزنش خود
  • افزایش مهارت های خودآگاهی و خویشتن نگری و استفاده از آنها برای ارتقاء تصمیم گیری و عملکرد
  • استفاده از روشهای جدید برای مقابله با شکست برای مثال یادگیری روشهای جدید مقابله با اهمال کاری، کمال گرایی و حفظ تمرکز و انسجام)
  • آگاهی از از سبک های یادگیری، سبک های پردازش و ترجیح های یادگیری افراد ADHD

گرچه آماده سازی نوعی درمان نیست اما می توان آن را به عنوان یک درمان الحاقی همراه با درمان موجود یا به تنهایی به کار برد. با وجود این که آماده سازی روشی شناخته شده برای کمک به بزرگسالان ADHD است اما به دلیل این که نوعی درمان محسوب نمی شود بیمه هزینه های آن را تقبل نمی کند. هر چند پروانه کار مربیان در ایالات مختلف متفاوت است ولی بررسی مدرک و تجربه مربی حائز اهمیت است. بعضی از مربیان سابقه کار بالینی دارند مثل مددکار اجتماعی یا روان شناس و در حال حاضر فقط به عنوان مربی فعالیت می کنند بعضی نیز به طور همزمان به کار بالینی و مربیگری اشتغال دارند.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط