چطور بفهمیم دارویی برای ADHD موثر است یا خیر

در صورتی که داروهای محرک با دوز کافی مصرف شوند اثرات مثبت آنها به سرعت آشکار می شود. با توجه به اینکه مدت زمان تاثیر محرک ها بر بدن محدود است هنگام تجویز دارو باید به ساعات پایانی روز نیز توجه داشت. چون داروهای محرک دارای اثرات نیرومندی هستند و مصرف کنندگان به راحتی متوجه تاثیر مثبت آنها می شوند. غالبا افراد بهتر می توانند تمرکز کنند، خستگی شان کاهش و سطح انرژی شان افزایش می یابد و نشستن در یک جای مشخص برایشان راحت تر می شود. می توان از مقیاسهای خود گزارشی برای ارزیابی اثرات داروها به منظور تعیین دوز مناسب استفاده کرد.

لازمه اثربخشی داروهای غیر محرک، زمان طولانی و دوز کافی دارو است. برای مثال دوز آتوموکستین بر اساس وزن افراد تعیین می شود. از آنجا که اثرات داروهای غیر محرک مثل محرک ها، واضح و مشخص نیست برای بررسی اثربخشی این داروها باید پس از گذشت مدت زمانی از مصرف آنها نشانه های اولیه اختلال را با علائم کنونی مقایسه کرد. با توجه به اینکه ممکن است افراد ADHD پس از آغاز درمان، شدت بعضی از مشکلات اولیه شان را فراموش کنند می توان از مقیاس های خودگزارشی برای ارزیابی میزان بهبودی حاصله استفاده کرد.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط