چطور دکتر، دارویی را برای درمان ADHD انتخاب می کند؟

از آنجا که ADHD یک اختلال زیست عصب شناختی است بهترین روش برای بهبود آن دارو درمانی می باشد. داروهای محرک به دلیل اثربخشی بالا و عوارض جانبی کم، معمولا برای درمان ADHD به کار می روند اما در مواردی که منع مصرف دارند یا شرایطی که داروهای غیر محرک بهتر عمل می کنند از آنها استفاده نمی شود. داروهای محرک نه تنها در بهبود نشانه های اصلی ADHD بسیار موثرترند بلکه پس از تنظیم دوز، فورا اثرات مثبت خود را نشان می دهند. از این جهت داروهای محرک با سایر داروهای مورد استفاده در درمان ADHD تفاوت دارند زیرا اثرات مثبت این داروها ماه ها بعد ظاهر می شوند. غالبا زمانی که یک داروی محرک در درمان اختلال تاثیر مثبتی نداشته باشد از داروی محرک دیگری با فرمول یا نوع متفاوت استفاده می شود. در صورتی که بیمار نتواند عوارض جانبی داروهای محرک را تحمل کند یا این داروها تاثیری بر مشکل وی نداشته باشند معمولا از نوع دیگری از داروها بخصوص داروهای غیر محرک مثل آتوموکستین استفاده می شود.

ویژگی های آتوموکستین  شرح داده شده است. وقتی که داروهای محرک و آتوموکستین به بهبود مشکل بیمار کمکی نکنند یا منع مصرف داشته باشند مثلا در صورت وجود یک اختلال همبود می توان از سایر داروها استفاده کرد.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط