آیا نوع ADHD تعیین کننده درمان آن است؟

تمام انواع ADHD به درمان های مشابهی جواب مثبت می دهند. برای مثال ADHD نوع بیش فعالی- تکانشگری شبیه ADHD نوع نقص توجه درمان می شود. انتخاب دارو بر اساس نوع ADHD نیست با این وجود بعضی از رویکردهای درمانی در درمان ابعاد مختلف ADHD موثرترند مثلا مداخلات رفتاری بیشتر به بهبود مشکلات تکانشگری و سازمان دهی افراد کمک می کنند. هر اختلال همبود با ADHD، در تعیین مداخله درمانی مناسب نقش دارد. برای مثال در صورت وجود اختلال تیک همراه با ADHD، انتخاب یک داروی  غیر محرک مثل آتوموکستین ارجحیت دارد.

نشانه های مختلف این اختلال در انتخاب نوع دارو تاثیر دارند زیرا داروهای مختلفی که برای درمان ADHD به کار می روند دارای ساز و کار و مدت اثر مختلفی هستند.

ارسال شده در 10 دی 1395 توسط