آیا فرزندانم هم در آینده به بیماری ADHD مبتلا خواهد شد؟

ADHD اختلالی وراثتی است و نرخ ارثی بودن آن 75% می باشد که مشابه اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی است در حالی که برای افسردگی اساسی کمتر از این مقدار، یعنی حدود 40% می باشد. نرخ ارثی بودن قد نزدیک 90% و رنگ چشم 98% است.

شواهد تایید کننده وراثتی بودن ADHD عبارتند از:

  • نرخ تطابق ADHD برای دوقلوهای همسان حدود 80% و برای دوقلوهای غیر همسان حدود 30% است.
  • در مطالعات فرزند خواندگی، نرخ ابتلا به ADHD در اعضا خانواده زیستی بیمار بیشتر از اعضا خانواده ای است که وی را به فرزندی پذیرفته اند.
  • بیشتر از 25% از اقوام درجه یک کودکان ADHD در مقایسه با 5% از اقوام گروه کنترل مبتلا به این اختلال هستند.

به خاطر داشته باشید که شدت بروز نشانه ها در اختلالی با زمینه ژنتیکی بالا، متفاوت است. هر چند تلاش در جهت کاهش عوامل خطر ابتلا به ADHD در دوران قبل از تولد ممکن است مفید باشد اما کار دیگری برای کاهش احتمال ابتلا به این بیماری نمی توان انجام داد. در صورت بروز نشانه های ADHD می توان با تشخیص سریع این بیماری و استفاده از مداخلات موثر، بیشترین کمک را به بیمار کرد.

ارسال شده در 8 دی 1395 توسط