بیماری ADHD از چه سنی آغاز می شود

بر اساس DSM-IV-TR حداقل تعدادی از نشانه ها باید قبل از سن 7 سالگی وجود داشته باشند. در برخی افراد علائم در این سن شروع نمی شود و در بعضی دیگر تا سنین نوجوانی هیچ نشانه ای از بیماری دیده نمی شود. روان پزشکان در مورد ای ملاک ADHD اختلاف نظر دارند و این مورد در تجدید نظرهای بعدی DSM مجددا بررسی خواهد شد. در حال حاضر ممکن است تشخیص ADHD بدون وجود شرظ سنی مطرح شود. یک طبقه تشخیصی با نام نقص توجه/ بیش فعالی که به شکل دیگری مشخص نشده است یا ADHD NOS وجود دارد که بر اساس DSM-IV-TR برای اختلالاتی با نشانه های نقص توجه یا بیش فعالی/ تکانشگری که تمام ملاک های ADHD را تکمیل نمی کند به کار می رود. DSM-IV-TR برای این تعریف دو مثال را ذکر می کند:

  • ADHD دیر آغاز در مورد افرادی که تمام ملاک ها به جز شروع علائم قبل از سن 7 سالگی را دارند.
  • ADHD زیر آستانه ای در مورد افرادی که تمام ملاک های این اختلال را ندارند ولی به دلیل نشانه های موجود دچار آسیب عملکرد شده اند.

ارسال شده در 8 دی 1395 توسط