آیا آزمایش خون یا آزمون دیگری برای تشخیص ADHD وجود دارد؟

هیچ آزمون عینی مثل آزمایش خون برای تشخیص ADHD وجود ندارد. احتمال دارد پزشک برای بررسی سایر اختلالاتی که می توانند نشانه های شناختی مشابهی را ایجاد کنند از آزمایش خون استفاده کند. با توجه به تاثیر برخی داروها بر بدن، می توان از آزمایش های خون یا قلب نگاری های برقی بسته به نوع دارویی که قرار است تجویز شود به منظور تعیین خط پایه کمک گرفت. هر چند در تحقیقات از انواع مختلف تصاویر مغزی برای ارزیابی عملکرد مغز استفاده می کنند اما این موارد در کار بالینی کاربردی ندارند.

اگر چه مقیاس های درجه بندی و فرم های خود گزارشی مختلف برای ارزیابی ADHD ضروری نیستند اما می توانند با نشان دادن بهبود علائم این اختلال به روش کمی طی دوره درمان به فرآیند ارزیابی کمک کنند. بعضی از درمانگران قبل از بیان تشخیص قطعی، ابزارهای ارزیابی تشخیصی جامعی را به منظور رد کردن سایر علل موجود به کار می برند. این ابزارهای تشخیصی بر اساس ملاکهای DSM-IV-TR طراحی شده اند. این مقیاس ها بیشتر در تحقیقات برای تعیین اعتبار تشخیص و افزایش روایی پژوهش مورد استفاده قرار می گیرند.

بعضی از افراد از آزمون های عصب روانشناختی برای بررسی ابتلا به ADHD استفاده می کنند. با توجه به اینکه ADHD یک تشخیص بالینی است معمولا چنین آزمون های جامعی موردنیاز نیستند و بر اساس نتایج آنها نمی توان تشخیص ADHD را مطرح کرد. در صورتی که این آزمون ها در کنار یک ارزیابی تشخیصی کامل با آزمون های روانشناختی انجام شوند می توان به تشخیص ADHD مطمئن شد.

ارسال شده در 8 دی 1395 توسط