چطور مغز، کارکرد اجرایی را تنظیم میکند؟

به نظر می رسد ک عملکرد اجرایی توسط یک پیام رسان عصبی به نام دوپامین تسهیل می شود. مغز از پیام رسانهای عصبی مختلفی مثل سرتونین، نوراپی نفرین، گابا، گلوتامات و غیره برای اهداف مختلف استفاده می کند. مقدار زیادی نوراپی نفرین و دوپامین در قشر پیشانی مغز وجود دارند. بخش های مختلف مغز به منظور تنظیم سیستم توجه با هم ارتباط برقرار می کنند. کنترل حرکتی به وسیله بخش هایی از مغز به نام شکنج سینگولار قدامی و هسته های قاعده ای هوشیاری توسط لب پیشانی راست و توجه انتخابی توسط لب آهیانه، تالاموس و مغز میانی تنظیم می شوند.

قسمتهای متفاوت مغزی از طریق مسیرهای عصبی مختلف با لب پیشانی مرتبطند. از آنجا که لب پیشانی بر عملکرد خود و کارکرد سایر قسمت های مغز نظارت دارد قادر به تنظیم رفتارها می باشد با این وجود نحوه عملکرد پیوسته این بخش از مغز نیازمند تحقیق است. مشکلات شناختی و رفتاری ناشی از نقص لب پیشانی با مشاهده و مطالعه بیماران مبتلا به این ضایعه شناسایی می شوند.

افراد مبتلا به آسیب لب پیشانی ممکن است مشکلات زیر را تجربه کنند:

نقص های شناختی:

 • دامنه توجه کم
 • حافظه کاری ضعیف
 • حافظه کوتاه مدت ضعیف
 • اشکال در برنامه ریزی و استدلال

نقص های رفتاری:

 • پرخاشگری نامناسب
 • رفتار جنسی نامناسب
 • شوخی های نامناسب
 • رفتار بهره گیری

نقص های هیجانی:

 • اشکال در کنترل هیجاناتی مثل خشم، غم و غیره
 • افسردگی
 • اشکال در درک نظر دیگران

از آنجا که آسیب لب پیشانی می تواند باعث بروز نشانه های مختلفی گردد تغییر میزان مواد شیمیایی عصبی ممکن است مشکلات مشابهی ایجاد کند. هر چند مشخص شده است که نقص های عملکرد اجرایی، ناشی از آسیب های لب پیشانی هستند اما نحوه کنترل این جنبه های رفتاری توسط لب پیشانی موضوع تحقیقات آتی است.

تنها گذشت زمان و راهنمایی یک درمانگر با تجربه که با سوالات زیاد به بررسی اختلال می پردازد، به تشخیص بیماری و نهایتا ارائه طرح درمان می انجامد.

ارسال شده در 9 دی 1395 توسط