ADHD یک اختلال روان پزشکی است یا عصب شناختی؟

با وجود شواهد بسیار مبنی بر اینکه بیماری های روانی از اشکال در عملکرد مغزی مثل نقص در پیام رسان های عصبی مشخص نشات می گیرند تمایز مسائل روانی از عصب شناختی دشوارتر می شود. در واقع با وجود اینکه بسیرای از بیماری های روانی از نظر فنی، اختلالی عصب شناختی محسوب می شوند و با سیستم عصبی مرکزی مرتبطند اما به طور جداگانه توسط روان پزشکان نیز طبقه بندی و درمان می شوند. جدا کردن اختلالات روان پزشکی از عصب شناختی امری دلخواه بوده و بر اساس شواهد علمی نمی باشد. همان طور که بسیاری از بیماری های روان پزشکی، علائم عصب شناختی نیز دارند بسیاری از بیماری های عصب شناختی هم علائم روان پزشکی نشان می دهند مثل بیماری پارکینسون که معمولا با دمانس و افسردگی همراه است. هر چند دمانس به طور معمول توسط عصب شناسان درمان می شود اما می تواند آشفتگی های رفتاری مختلفی مثل نشانه های روان پریشی ایجاد کند. اصولا تمایز بین اختلالات روان پزشکی و عصب شناختی، موضوعی تاریخی و  عملی است. از نظر فنی با توجه به اینکه عصب شناسان بیماری های مغزی را درمان می کنند می توان بیماری های روانی را که ناشی از نابهنجاری در عملکردهای مغزی هستند اختلالات عصب شناختی نامید. در واقع اختلالاتی مثل اسکیزوفرنیا، اختلال دوقطبی، افسردگی اساسی و سایر  اختلالات مشابه، بیماری روانی محسوب می شوند و توسط روان پزشکان و سایر متخصصان بهداشت روان درمان می شوند. این بیماری ها در DSM-IV-TR راهنمای درمان اختلالات روانی، فهرست بندی و کدگذاری می شوند. بنابراین هر اختلالی از جمله ADHD در این راهنما، یک بیماری روانی محسوب می شود و فرد مبتلا باید تحت درمان روان پزشک قرار گیرد. به هر حال این موضوع که ADHD اختلالی زیست عصب شناختی یا عصب شناختی است به طور گسترده ای پذیرفته شده است زیرا مطالعات زیادی از زیربنای مغزی این اختلال حمایت می کنند و آن را یک اختلال رشدی یا مادام العمر می دانند. احتمالا علت اینکه بیمار مبتلا به ADHD توسط روان پزشکان درمان می شود به خاطر عناصر رفتاری بارز در این اختلال و تاریخچه آن به عنوان یک اختلال رفتاری است. تمام انواع اختلالات رفتاری توسط روان پزشکان و سایر متخصصان بهداشت روان، تحت درمان قرار می گیرند. بسیاری از عصب شناسان بخصوص افرادی که در زمینه عصب شناسی رفتاری آموزشی تخصصی دیده اند، اقدام به درمان ADHD می کنند اما احتمالا در صورت همراهی سایر اختلالات روان پزشکی با این بیماری خیلی در درمان موفق نخواهند بود. به علاوه متخصصان اطفال نیز غالبا ADHD های ساده را درمان می کنند. ADHD اختلالی عصب شناختی است که مانند سایر اختلالات رفتاری توسط متخصصان بهداشت روان درمان می شود. از آنجا که ADHD همبودی بالایی با سایر اختلالات روان پزشکی دارد می توان آن را در حیطه بهداشت روان قرار داد.

ارسال شده در 7 دی 1395 توسط