توضیحاتی درباره تعریف ADHD

ADHD مخفف عبارت اختلال نقص توجه/ بیش فعالی است که اختلالی مغزی محسوب می شود و بر توجیه، فعالیت های حرکتی و کنترل تکانه تاثیر می گذارد. نشانه های اصلی این اختلال، حواسپرتی، فراموشکاری، ناتوانی در تمرکز، دامنه توجه کم، بیش فعالی و تکانشگری است. اگر چه کلمه ADD برای توصیف اختلال نقص توجه استفاده می شود اما به طور کلی ADHD موکدا به عنوان یک واژه پزشکی مناسب بدون توجه به وجود یا عدم وجود بیش فعالی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند امروزه ADHD اختلال دوران کودکی و بزرگسالی محسوب می شود اما در 65% الی 85% کودکان این اختلال از دوران بچگی تا بزرگسالی ادامه می یابد و در بزرگسالی با برخی یا تمام ملاکها خود را نشان می دهد. از آنجا که تشخیص ADHD بزرگسالی جدیدا رواج یافته است بیشتر بزرگسالان مبتلا از اختلال خود اطلاعی ندارند. در مطب درمانگران بیماران غالبا شکایات و نقصهای عملکردی خود را بدون اطلاع از تاثیری که کمبود توجه یا کنترل تکانه بر مشکلاتشان دارد ابراز می کنند. برای مثال در افراد مبتلا به ADHD نرخ بیکاری، طلاق و خطر سوء مصرف مواد مخدر بالاتر است. از آنجا که ADHD اختلالی مغزی است احتمالا نواحی مسئول کنترل تکانه، برنامه ریزی، سازمان دهی و سایر عملکردهای اجرایی در مغز درگیر هستند. شواهد فراوانی در مورد تفاوتهای نواحی مغزی در افراد مبتلا به  اختلال از این یافته که ADHD اختلالی مغزی است و غالبا در تمام طول عمر پایدار می ماند حمایت می کند

ارسال شده در 7 دی 1395 توسط